Opublikowane: sty 4, 2019

Critical Thinking – Tightening the Link Between Business and Education

117-133 Mariusz Baranowski, Anna Odrowąż-Coates
107

Współczesna antropologia edukacji jako odpowiedź na nową wielokulturowość

135-151 Jarema Drozdowicz
91

“Iconologia” as an alternative look at education of people with hearing impairments

153-165 Anna Mallek-Bojke, Marta Małgorzata Pięta
79

Pożegnanie prof. dr. hab. Roberta Kwaśnicy

307-309 Zbigniew Kwieciński
50

Pożegnanie Zasłużonej dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki – prof. dr hab. Marii Dudzikowej

311-314 Bogusław Śliwerski
96

Pożegnanie dr Haliny Rotkiewicz

315-316 Joanna Madalińska-Michalak
66