Tom 34 Nr 1(67) (2022)

Opublikowane: cze 30, 2022

Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość

idea „higher bildung” w kształceniu doktorskim

43-54 Sabrina Bacher, Hana Cervinkova, Christian Kraler, Lotar Rasiński
70

Słuchanie ciszy radiowej w uniwersytecie wirtualnym. Nauczanie i uczenie się

55-67 Katharina Kurz
59

Współpraca interdyscyplinarna w austriackim systemie szkolnym i jej implikacje dla edukacji włączającej

69-80 Miriam Sonntag
61

Analiza warunków sprzyjających powodzeniu praktycznych procesów mentoringowych w edukacji nauczycieli

81-93 Elisabeth Haas
56

Habitus i dopasowanie kulturowe w szkolnictwie wyższym.

Wyjaśnienie genezy i reprodukcji nierówności edukacyjnych za pomocą teorii konfliktu Bourdieu

95-104 Robert Pham Xuan
75

Teoria i praktyka strategii myślenia wizualnego w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

105-123 Christine Bachmann
59

Doświadczenia nauczycieli języka angielskiego jako obcego:

krytyczne refleksje na temat globalnego rynku języka angielskiego

125-135 Urszula Kłobuszewska
61

Praktyka fortepianowa w kształceniu nauczycieli muzyki:

model cyklicznego etapowego uczenia się

137-151 Reinhard Blum
183

Jakość edukacji w kontekście celów zrównoważonego rozwoju.

Model interpretacyjny

153-164 Sunet Grobler
72
Wyświetl wszystkie numery