Treść głównego artykułu

Abstrakt

Nie dotyczy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Groenwald, M. (2019). Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyk Szczegółowych „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 12–13 października 2018. Forum Oświatowe, 30(2(60), 301-304. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/676

Referencje

  1. Szyling, G. (2017). Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Dydaktyk Szczegółowych: „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 21–22 maja 2017. Forum Oświatowe, 29(1), 229–232. Pobrano 18.10.2018, z: http:// forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/542.