Treść głównego artykułu

Abstrakt

Nie dotyczy

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Szyling, G. (2017). Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Dydaktyk Szczegółowych: „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 21–22 maja 2017. Forum Oświatowe, 29(1), 229–232. Pobrano 18.10.2018, z: http:// forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/542.