Rada naukowa

† prof. dr hab. Marian Walczak, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poland

prof. dr hab. Bogusław Marian Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Poland

prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska, Uniwersytet Warszawski, Poland

prof. dr hab. Joanna Maria Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Poland

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Uniwersytet Szczeciński, Poland

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

prof. David Mills, Oxford University, United Kingdom

prof. Henning Salling Olesen, Roskilde University, Denmark

prof. Pauline Lipman, University of Illinois w Chicago, Graduate School of Education, United States

prof. Pentti Hakkarainen, Oulu University, Finland

prof. Thea Abu El-Hay, Barnard College Columbia University, Nowy Jork, United States

 

Redaktor naczelny

prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, Collegium Da Vinci, Poznań, Poland

Zastępca redaktora naczelnego

prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

Sekretarz redakcji

dr Magdalena Karciarz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

Redaktor bibliograficzny

dr Dorota Katarzyna Siwecka, Uniwersytet Wrocławski, Poland

Redaktor językowy - język polski

Joanna Chmielewska, Poland

Zofia Smyk, Poland

Redaktor statystyczny

Wojciech Sitek, Poland

Redaktor techniczny

Witold Gidel, Poland

Recenzenci

† Ryszard Borowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr Adrianna Maura Nizińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

dr Anna Dorota Bilon, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

dr Avril Brock, United Kingdom

dr Barbara Kutrowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Poland

dr hab. Aleksandra Tokarz, Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr hab. Grażyna Bartkowiak, Gnieżnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Poland

dr hab. Grażyna Kosiba, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poland

dr hab. Hanna Ewa Kostyło, Collegium Medicum UMK Bydgoszcz, Poland

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab. Hanna Wanda Brycz, Uniwersytet Gdański, Poland

dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

dr hab. Józef Jan Binnebesel, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab. Marek Józef Heine, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

dr hab. Maria Reut, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

dr hab. Maria Strykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr Matylda Pachowicz, Collegium Da Vinci Poznań, Poland

dr hab. Rafał Piotr Godoń, Uniwersytet Warszawski, Poland

dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland

dr hab. Ryszarda Cecylia Cierzniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Poland

dr hab. Tomasz Biernat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab. Wiesław Marian Ambrozik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr Jakub Grygar, Institut of Sociological Studies Faculty of Social Sciences Charles University in Prague, Czechia

dr Karolina Follis, Department of Politics Philosophy and Religion Lancaster University, United Kingdom

dr Krzysztof Dziedzic, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

dr Krzysztof Skorulski, Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft, Innsbruck, Austria

dr Milda Bredikyte, Lithuania

dr Sylwia Zuzanna Cisek, Uniwersytet Southampton,UK, United Kingdom

prof. Cristina Coimbra Vieira, University of Coimbra, Portugal

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland

prof. dr hab. Elżbieta Matynia, New School for Social Research, New York, United States

prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland

prof. dr hab. Joanna Maria Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Poland

prof. dr hab. Krzysztof Mariusz Rubacha, Uniwersytet mikołaja Kopernika, Poland

prof. dr hab. Maria Teresa Mendel, Uniwersytet Gdański, Poland

prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Poland

prof. dr hab. Urszula Ostrowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Eric Gutstein, University of Illinois at Chicago, United States

prof. Lesław Kulmatycki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

prof. Ritva Engestrom, University of Helsinki, Finland

prof. Wanda Maria Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Poland