Rada naukowa

Do Rady Naukowej „Forum Oświatowego” zaproszeni zostali naukowcy i naukowczynie z Polski i z zagranicy:

 

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
Uniwersytet Szczeciński, Polska
ORCID logo 0000-0002-7565-5904
Nauka Polska: 28035

prof. Thea Abu El-Hay
Barnard College Columbia University, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
ORCID logo 0000-0002-3462-1599
https://education.barnard.edu/profiles/thea-abu-el-haj

prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska
Uniwersytet Warszawski, Polska
Nauka Polska: 29456

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska
ORCID logo 0000-0002-3749-0619
Nauka Polska: 6510

prof. Pauline Lipman
University of Illinois w Chicago, Graduate School of Education, Stany Zjednoczone
ORCID logo 0000-0002-7983-9997
https://education.uic.edu/profiles/pauline-lipman/

prof. dr hab. Joanna Maria Madalińska-Michalak
Uniwersytet Warszawski, Polska
ORCID logo 0000-0001-9980-6597
Nauka Polska: 108669

prof. David Mills
Oxford University, Wielka Brytania
ORCID logo 0000-0002-2573-1171
http://www.education.ox.ac.uk/people/david-mills/

prof. Henning Salling Olesen
Roskilde University, Dania
ORCID logo 0000-0002-0984-9057
https://forskning.ruc.dk/da/persons/hso

prof. dr hab. Bogusław Marian Śliwerski
Uniwersytet Łódzki, Polska
ORCID logo0000-0002-3875-8154
Nauka Polska: 56911

 

Członkiem Rady był również:

† prof. dr hab. Marian Walczak
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polska
Nauka Polska: 6477

† prof. Pentti Hakkarainen
Oulu University, Finlandia

 

Redakcja

Czasopismem zarządza Redakcja, która dba o współpracę z osobami współtworzącymi czasopismo oraz sprawny proces wydawniczy:

 

Redaktor naczelny

Od 2021 roku — prof. CDV dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak
Uniwersytet Dolnośląski DSW; Polska
ORCID logo 0000-0002-6163-5208
Nauka Polska: 32105

Od kilku kadencji członkini z wyboru w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, członkini rady naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, autorka licznych publikacji z zakresu pedagogiki. Specjalizuje się w pedeutologii, dydaktyce, pedagogice szkoły wyższej, metodologii badań nauczycielskich. Uczestniczka wielu projektów np. Integrity (jako ambasadorka rzetelności naukowej) w którym była jedną z 16 twarzy uczonych z Europy.

 

W latach 1989–2011 prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska
ORCID logo 0000-0002-3749-0619
Nauka Polska: 6510

 

 

Zastępca redaktora naczelnego

prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova
Maynooth University, Irlandia
ORCID logo 0000-0002-1333-1349
https://www.maynoothuniversity.ie/people/hana-cervinkova

 

Sekretarz redakcji

dr Magdalena Karciarz, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska
ORCID logo 0000-0002-9976-1496 

 

Redaktor bibliograficzny

dr Dorota Katarzyna Siwecka, Uniwersytet Wrocławski, Polska
ORCID logo 0000-0003-1649-7579

Redaktorzy językowi — język polski

Joanna Chmielewska, Polska
Zofia Smyk, Polska

Redaktorzy językowi — język angielski

Diane Nolte, Stany Zjednoczone

Redaktor statystyczny

Wojciech Sitek, Polska

Redaktor techniczny

Witold Gidel, Polska

 

Recenzenci

† Ryszard Borowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr Adrianna Maura Nizińska, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska

dr Anna Dorota Bilon, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska

dr Avril Brock, Wielka Brytania

dr Barbara Kutrowska, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska

dr hab. Aleksandra Tokarz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr hab. Grażyna Bartkowiak, Gnieżnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Polska

dr hab. Grażyna Kosiba, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska

dr hab. Hanna Ewa Kostyło, Collegium Medicum UMK Bydgoszcz, Polska

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr hab. Hanna Wanda Brycz, Uniwersytet Gdański, Polska

dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr hab. Józef Jan Binnebesel, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr hab. Marek Józef Heine, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska

dr hab. Maria Reut, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska

dr hab. Maria Strykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr Matylda Pachowicz, Collegium Da Vinci Poznań, Polska

dr hab. Rafał Piotr Godoń, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

dr hab. Ryszarda Cecylia Cierzniewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska

dr hab. Tomasz Biernat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr hab. Wiesław Marian Ambrozik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

dr Jakub Grygar, Institut of Sociological Studies Faculty of Social Sciences Charles University in Prague, Czechy

dr Karolina Follis, Department of Politics Philosophy and Religion Lancaster University, Wielka Brytania

dr Krzysztof Dziedzic, Polska

dr Krzysztof Skorulski, Internationale Ferdinand Ebner Gesellschaft, Innsbruck, Austria

dr Milda Bredikyte, Vilnius Pedagogical University, Lithuania

dr Sylwia Zuzanna Cisek, Uniwersytet Southampton, Wielka Brytania

prof. Cristina Coimbra Vieira, University of Coimbra, Portugalia

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

prof. dr hab. Elżbieta Matynia, New School for Social Research, New York, Stany Zjednoczone

prof. dr hab. Ewa Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

prof. dr hab. Joanna Maria Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. dr hab. Krzysztof Mariusz Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

prof. dr hab. Maria Teresa Mendel, Uniwersytet Gdański, Polska

prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska

prof. dr hab. Urszula Ostrowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska

prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. Eric Gutstein, University of Illinois at Chicago, Stany Zjednoczone

prof. Lesław Kulmatycki, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska

prof. Ritva Engestrom, University of Helsinki, Finlandia

prof. Wanda Maria Dróżka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska

dr Beata Zamorska, Collegium da Vinci w Poznaniu, Polska

dr Przemysław Miłosz Gąsiorek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska