Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace z pedagogiki, powiązanych z nią dziedzin humanistyki oraz interdyscyplinarne

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych, doniesień z praktyki.  Przesłane artykuły podlegają procedurze recenzji (podwójna ślepa). Kierujemy się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE).

Redakcja przyjmuje również recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych - teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.