Forum Oświatowe (ISSN online 2450-3452) jest naukowym czasopismem recenzowanym. O jego unikatowości stanowi stworzenie platformy dla łączenia teorii i praktyki – autorami i odbiorcami artykułów są przedstawiciele  zarówno środowiska akademickiego, jak i edukatorów, nauczycieli,  pedagogów praktyków oraz decydentów oświatowych.

„Forum Oświatowe” bezpłatnie udostępnia na swojej stronie artykuły z zakresu pedagogiki, powiązanych z nią dziedzin humanistyki oraz prace interdyscyplinarne.

Głównym celem czasopisma jest:

  • publikowanie współczesnych dyskursów oświatowych,
  • krytycznych analiz innowacji edukacyjnych,
  • dzielenie się najnowszymi wynikami interdyscyplinarnych badań nad kształceniem,  prowadzonych zarówno w konwencji tradycyjnej (metodologie ilościowej)  jak i jakościowej.

 

Czasopismo ukazuje się od 1989 r. Początkowo wydawane było przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Od 2006 r. współwydawcą jest Uniwersytet Dolnośląski DSW. „FO” współpracuje obecnie z:

O jakość publikowanych testów dba międzynarodowa i krajowa rada naukowa, wykwalifikowana redakcja oraz grono recenzentów. Przesłane artykuły podlegają procedurze recenzji (podwójna ślepa). W zakresie etyki publikowania kierujemy się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE). Korzystamy także z programu antyplagiatowego.

Myśląc o rozwoju badań w dziedzinie edukacji zapraszamy osoby zainteresowane współpracą do przesyłania tekstów celem poszerzania zbioru wysokiej jakości, oryginalnych i zaawansowanych interdyscyplinarnych artykułów w formie studiów teoretycznych, prac badawczych czy doniesień z praktyki

Redakcja przyjmuje również recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych - teksty te nie podlegają procedurze recenzyjnej.

Udostępniamy łamy dla początkujących naukowców – doktorantom  i badaczom w ramach programu Horizon 2020, wspierającego rozwój europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli (numer tematyczny).

 

„Forum Oświatowe” jest wpisane na ministerialny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (40 pkt, stan na 22.01.2024).

 

W latach 2022-2024 czasopismo wydane w ramach projektu Rozwój czasopism naukowych, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0087/2021/1.