Treść głównego artykułu

Abstrakt

W ciągu ostatnich kilku lat kwestia uczenia się i nauczania w środowisku szkolnym  wzbogaconym technologicznie stała się istotna w badaniach rozwoju poznawczego i społecznego uczniów na całym świecie. Jednak, wraz z implementacją nowych technologii do szkół, pojawiły się pytania o równość w zakresie cyfrowej alfabetyzacji i wynikach uczenia się. W ostatnim roku autorzy obserwowali dwa alternatywne modele wprowadzania mobilnych technologii do szkół podstawowych w Polsce. Model OPD (wdrożenie iPadów w modelu jedno urządzenie – jeden uczeń) oraz modelu BYOD (smartfony, początkowo w modelu jeden na jeden, a później – trzy urządzenia na pięciu uczniów). W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki porównawczych badań wideoetnograficznych prowadzonych w ciągu jednego roku szkolnego, w których proponujemy nowe spojrzenie na kwestie podziału cyfrowego w kontekście praktyk nauczania i uczenia się wspomaganego nowymi technologiami.

Słowa kluczowe

podział cyfrowy model technologii oferowanych przez instytucję (OPD) BYOD (technologie własne wnoszone do instytucji) uczenie się formalne i nieformalne

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Lucyna Kopciewicz - Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Zainteresowania badawcze obejmują: genderowe konteksty studiów kulturowych, problematykę nierówności szkolnych, feministyczną krytykę edukacji, pedagogikę gender i queer. Artykuły związane ze wskazanymi obszarami badawczymi są publikowane w czasopismach: Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Kultura i Edukacja, Forum Oświatowe, Kwartalnik Pedagogiczny. Ważniejsze monografie: Rodzaj i edukacja. Fenomenograficzne studium z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2007; W dniu ich święta. Przemoc symboliczna, media i podmiot kobiecy w świadomości grup pokoleniowych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011; Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Jak cytować
Kopciewicz, L., & Bougsiaa, H. (2019). Technologie własne czy szkolne? Podział cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie. Forum Oświatowe, 30(2(60), 199–218. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/561

Referencje

 1. Adhikari, J., Mathrani, A., & Scogings, C. (2016). Digital Divide, BYOD Classrooms, Digital Divide in Learning, Formal and Informal Learning Contexts. Interactive Technology and Smart Education, 13(4), 2-13.
 2. Anderson, N. (2009). Equity and Information Communication Technology (ICT) in Education
 3. (Vol. 6), New York: Peter Lang Publishing Inc.
 4. Bougsiaa, H., Cackowska, M., Kopciewicz, L., Nowicki, T., (2016). Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 5. Bougsiaa, H., Cackowska, M., Kopciewicz, L., (2013). Dzieci w kulturze cyfrowej, Ars Educandi, X, 23-48.
 6. Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 7. Brandtzæg, P. B., Heim, J., & Karahasanović, A. (2011). Understanding the new digital divide - A typology of Internet users in Europe. International Journal of Human Computer Studies, 69(3), 123-138.
 8. Culen, A. L., & Gasparini, A. (2011). iPad: a new classroom technology? A report from two pilot studies. INFuture Proceedings, 199–208.
 9. Derry, S.J., Pea, R.D., Barron, B., Engle, R.A., Erickson, F., Goldman, R., Hall, R., Koschmann, T., Lemke, J.L., Gamon Sherin, M. & Sherin, B.L. (2010). Conducting Video Research in the Learning Sciences: Guidance on Selection, Analysis, Technology, and Ethics,
 10. Journal of the Learning Sciences, Vol. 19, 1, 3-53.
 11. Dewan, S., Ganley, D., & Kraemer, K. L. (2005). Across the Digital Divide: A Cross-Country Multi-Technology Analysis of the Determinants of IT Penetration. Journal of the Association for Information Systems, 6(12), 409-431.
 12. Dijk, V. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34(4-5), 221-235.
 13. Dylak, S. (2013). Architektura wiedzy w szkole, Warszawa: Difin.
 14. Haßler, B., Major, L., and Hennessy, S. (2016) Tablet use in schools: a critical review of the evidence for learning outcomes. Journal of Computer Assisted Learning, 32, 139–156.
 15. Henderson, S., & Yeow, J. (2012). iPad in education: A case study of iPad adoption and use in a primary school. In In 45th International Conference on System Science (HICSS) 2012 (pp. 78–87). IEEE.
 16. Hjorth, L., Burgess, J., Richardson I. (2012). Studying Mobile Media: Cultural Technologies, Mobile Communication, and the iPhone, New York: Routledge.
 17. Nowicki, T. (2016). Technologiczne transpozycje podmiotu i pracy, Teraźniejszość- Człowiek – Edukacja, Vol. 19, 2, 53-66.
 18. Pachler, N., Bachmair, B., Cook, J., & Kress, G. R. (2010). Mobile learning : structures, agency, practices: New York: Springer.
 19. Pegrum, M. (2014). Mobile learning. Languages, literacies, cultures, New York: Palgrave Macmillan.
 20. Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning, Journal of Computer Assisted Learning, 26, 53-64.