Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł zawiera opis fragmentu badań mających na celu zbadanie i opisanie sposobów rozwiązywania pewnej grupy zadań matematycznych z wykorzystaniem narzędzi IT oraz metodą klasyczną przez studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. W artykule tym opisany zostanie przebieg pracy dwóch studentów nad jednym zadaniem. Okres zbierania materiału badawczego trwał trzy lata. W tym czasie 17 studentów (po kilku w każdym kolejnym roku trwania badań) kierunku nauczycielskiego na Wydziale Matematyki
i Informatyki UAM w Poznaniu podjęło próbę rozwiązania 8 różnych zadań dwoma sposobami z wykorzystaniem narzędzi IT oraz bez nich. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Czy studenci – przyszli nauczyciele matematyki, potrafią wykorzystać narzędzia IT do rozwiązania zadań trudnych, czy potrafią z ich pomocą odkryć pomysł na rozwiązanie zadania?, czy postępują w taki sam sposób rozwiązujac zadania z użyciem IT oraz metodą klasyczną? Czy są gotowi do orgnizowania proceu uczenia się i nauczania nastawionego na odkrywanie matematyki na drodze rozwiązywania zadań nietypowych?

Słowa kluczowe

typologia zadań matematycznych zadania nietypowe zadania typu problem rozumowania pomysł na rozwiązanie zadania nowe technologie na lekcji matematyki

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Edyta Maria Juskowiak, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Od 2005 roku pracuję w Zakładzie Dydaktyki Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Pełnię tu funkcję Pełnomocnika Dziekana WMiI UAM ds. współpracy ze szkołami, a także kierownika studiów podyplomowych - kierunek Matematyka, jestem opiekunem studenckiego koła naukowego StuDMat, członkiem Zarządów OP PTM oraz Poznańskiej Fundacji Matematycznej, współredaktor Współczesnych Problemów Nauczania Matematyki, organizator i pomysłodwaca wielu działań skierowanych do nauczycieli matematyki i informatyki oraz uczniów tj. seminaria i warsztaty dla nauczycieli, warsztaty tematyczne dla uczniów,  Noc Naukowców, konkursy dla uczniów czy wykłady "Po indeks z Pitagorasem". W 2017 roku odznaczona Medalem KEN.
Jak cytować
Juskowiak, E. M. (2018). Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych. Klasyczna metoda pracy oraz z wykorzystaniem IT. Forum Oświatowe, 30(2(60), 67-85. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/630

Referencje

 1. Czajkowska, M., Orzechowska, M. (2013). Nauczyciele matematyki. Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele,.Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 2. Dałe,k K., Dąbrowska, M., Zamek-Gliszczyński, T., Mostowski, K., Zawadowski W. (1993). Przekonania i przeświadczenia w sprawie kalkulatorów, NiM 8. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.
 3. Dunham, P. (2000), Hand-held Calculators in Mathematics Education: A Research Perspective, Hand-Held Technology in Mathematics and Science Education:
 4. A Collection of Papers, The Ohio state University
 5. Fielker, D. (1993). Wariactwo pisemnego dzielenia, Nauczyciele i Matematyka 8. Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.
 6. Filip, J., Rams, T. (2000). Dziecko w świecie matematyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 7. Griffith, L. (2000), Impact of Technology on Pedagogy, Hand-Held Technology in Mathematics and Science Education: A Collection of Papers, The Ohio State University
 8. Juskowiak, E. (2004). Analiza pracy uczniów z kalkulatorem graficznym podczas rozwiązywania zadań (fragment badań). Seria V, Dydaktyka Matematyki, 26. Kraków: Polskie Towazystwo Matematyczne.
 9. Juskowiak, E. (2008). O zagrożeniach wynikających z pracy z kalkulatorem graficznym, Prace monograficzne z dydaktyki matematyki, Współczesne Problemy Nauczania Matematyki tom 1. Bielsko-Biała: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.
 10. Juskowiak, E. (2010). Graphic calculator as a tool for provoking students creative mathematical activity, Motivation via Natural Differentiation in Mathematics, red. Bożena Maj, Ewa Swoboda Konstantinos Tatsis. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Kąkol, H. (1987). Rozumowanie matematyczne a komputer, Matematyka 3. Wrocław.
 12. Kąkol, H. (1996). Kalkulator graficzny pomaga rozwiązać, Matematyka 3. Wrocław.
 13. Kąkol, H. (2002). Zintegrowane nauczanie matematyki z elementami informatyki
 14. w gimnazjum, Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej, tom 9. Kielce.
 15. Krygowska, Z. (1977). Zarys dydaktyki matematyki, tom 3. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 16. Kutzler, B. (2000). The algebraic calculator as a pedagogical tool for teaching mathematics, Hand-Held Technology in Mathematics and Science Education:
 17. A Collection of Papers, The Ohio State University.
 18. Łobocki, M. (2004). Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 19. Legutko, M. (1990). Nauczyciel, reforma nauczania matematyki i mikrokomputer, Matematyka Społeczeństwo Nauczanie, Zeszyt 1. Siedlce.
 20. Majewska-Opiełka, I. (2012). Co to jest podświadomość? Pobrano 2 października 2017. http://www.majewska-opielka.pl/co-to-jest-podswiadomosc/
 21. Nowak, W. (1982). Wybrane zagadnienia metodologii badań dydaktyki matematyki, Dydaktyka Matematyki, tom 1, Karków: Polskie Towarzystwo Matematyczne.
 22. Papert, S. (1996). Burze mózgów. Dzieci i komputery, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 23. Pisarski, M. (1995). Czy kalkulator może być zagrożeniem?, Matematyka 2. Wrocław.
 24. Pisarski, M., Pisarski, P. (2000). Środowisko TI-83, Edukacja z TI, Magazyn matematyków
 25. i przyrodników 1, TI.
 26. Polya, G. (1964). Jak to rozwiązać? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 27. Schoenfeld, A. H. (1980). Jak nauczać twórczego rozwiązywania zadań. Zadanie, metoda, rozwiązanie (red. Góralski A.). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 28. Semadeni, Z., Gruszczyk-Kolczyńska, E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt, B., Czajkowska M. (2015). Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z. o. o.
 29. Waerden, B. L. (1966). Pomysł i rozumowanie w matematyce.
 30. Wiadomości Matematyczne IX. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Matematyczne.
 31. Waits, B. (1997). Rola kalkulatorów w nauczaniu matematyki, TI.