Treść głównego artykułu

Abstrakt

Lev S. Vygotsky’s cultural-historical theory of development did not only affect, in a special way, the understanding of cognitive development of an individual but it also introduced new procedures in research methodology. Procedures that allow one to uncover the potential of development residing in the maturing way of child functioning, in observing his forms of activities and engaged participation in task solution. An original “theory-method” by Vygotsky and methodological procedures connected with it – teaching experiment, genetic experiment - were applied to a research project run in the Department of Didactics and Culture of Education Studies (Developing teaching in early childhood education in line with Lev S. Vygotsky’s concepts - ACK, Narrative environment of play and learning - NEPL ). In the paper I shall focus on three problematic issues: (1) understanding of the development process and learning by Lev S. Vygotsky and under the cultural-historical approach; (2) presentation of original strategies of research on development and learning – design experiment, (3) application of these research procedures in projects recently run in the Laboratory of Educational Change – Centre for Studies on Development and Learning, a unit created at the Department of Didactics and Culture of Education of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bodrowa E., Leong D.J. Tools of the Mind. The Vygotskian Approach to Early Childhood Education. New York 2007.
 2. Brzezińska, A. I. (2015). Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju – podstawa projektowania nauczania rozwijającego. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające według Lwa S. Vygotskyego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz: Art. Studio,
 3. Dawydow, V.V. (1998). Ucebnaja zadaca. W: B.G. Mescerakova i V.P. Zincenko (red.), Bolszoj psichologiceskij slovar. Pedagogika Press, Moskwa 1998.
 4. Filipiak E. (2011). Z Vygotskym i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 5. Filipiak, E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 6. Filipiak, E. (2008). Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Filipiak (red.). Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s.
 7. Filipiak, E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Vygotskym i Brunerem w tle. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 8. Filipiak, E. (2015 a). Możliwości rozwijania myślenia teoretycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podejście Lwa S. Vygotskyego. Studia Pedagogiczne. tom LXVIII/2015, s. 177-190.
 9. Filipiak, E. (2015b) Budowanie rusztowania dla myslenia i uczenia się dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej teorii Lwa S.Vygotskyego . W: E. Filipiak, 2015 (red.). Nauczanie rozwijające według Lwa S. Vygotskyego we wczesnej edukacji dziecka. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, s. 15-39
 10. Filipiak, E., Lemańska-Lewandowska, E. (2015 a). Raport tematyczny z badań. Model nauczania rozwijającego według Lwa S. Vygotskyego we wczesnej edukacji. Gotowość studentów i nauczycieli. Możliwości aplikacji
 11. Filipiak, E., Lemańska-Lewandowska, E. (2015 b). Możliwości rozwijania myślenia i uczenia się dzieci poprzez stawianie zadań rozwojowych. W: Filipiak, E. (red.). Nauczanie rozwijające według Lwa S. Vygotskyego we wczesnej edukacji dziecka. Od teorii do zmiany w praktyce
 12. E. Filipiak, 2015 (red.). Nauczanie rozwijające według Lwa S. Vygotskyego we wczesnej edukacji dziecka. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz,
 13. Giest H., 2001 Instruction and Learning in elementary School in M.Hedegaard (ed.) Learning in Clasrooms: A Cultural – Historical Approach , Aarhus University Press, p. 59-77
 14. Giest H., Lompscher J. (2003). Formation of Learning activity and Teoretical Thinking in Science Teaching in . In V. Ageev, B. Gindis, A. Kozulin, S. Miller (Eds.) Vygotsky's Theory and Culture of Education (pp. 267-289). New York: Cambridge University Press.
 15. Hedegaard M, (1999) the Influence of Societal Knowledge Traditions in M.Hedegaard and J.Lompscher ed. Learning Activity and Development, Aarhus University Press
 16. Hedegaard, M. (1990) The zone of proximal development as basic for instruction. In L.C.Moll (ed.) Vygotsky and education: instructional implications of sociohistorical psychology. Cambridgee University Press
 17. Ivić, 2000, Lew Siemionowicz Vygotsky, w: Myśliciele o wychowaniu, tom 2, red. naukowy Cz. Kupisiewicz, Warszawa: Graf-Punkt; przekład z ang., fr Dagmara Karbowska et al.
 18. Karpov, Y.V. 2005, Vygotsky for Educators, Cambridge University Press
 19. Shotter, J. (1994). Psychologia Vygotskyego: wspólna aktywność w strefie rozwoju. W: A. Brzezińska, G. Lutomski (red.) Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów (s. 13-44). Poznań: Zysk i S-ka.
 20. Smykowski, B. (2000). Podejście rozwojowe do badania form zachowań. W: A. I. Brzezińska (red.). Z Vygotskym w tle (w serii: Nieobecne dyskursy, część VI) (s. 137-151). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.
 21. Smykowski, B. (2017). Eksperymentalna metoda podwójnej stymulacji w diagnozowaniu gotowości dzieci do uczenia się pod kierunkiem. Psychologia Wychowawcza
 22. Stachowski R. 2002, Lew S.Vygotsky – prekursor psychologii o dwóch obliczach. W: A.Brzezińska, M.Marchow (red.) Lew S.Vygotsky. Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań:Zysk i S-ka, s. 19-40
 23. Wiśniewska M. (2015) Budowanie rusztowania dla myslenia i działania dzieci z trudnościami w uczeniu się: między nadmiarem a niedomiarem wsparcia. W: E. Filipiak, 2015 (red.). Nauczanie rozwijające według Lwa S. Vygotskyego we wczesnej edukacji dziecka. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, s. 165-181