Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest próbą zaprezentowania wykorzystania różnego rodzaju klocków w matematycznej edukacji przedszkolnej jako tworzywa konstruowania pojęć , operacji umysłowych i aktywności badawczej dziecka. Zawiera przykłady aktywności zaproponowanych przez nauczyciela oraz pomysłów tworzonych przez dzieci  z zastosowaniem klocków Dienesa i Reko.

Słowa kluczowe

klocki matematyczna edukacja przedszkolna myślenie aktywność badawcza

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Alicja Helena Komorowska-Zielony, Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych

doświadczenie zawodowe - nauczyciel akademicki (Instytut Pedagogiki UG, nauczyciel klas 1-3 szkoły podstawowej w latach 1991-2006

dokonania organizacyjne

a) koordynator międzynarodowego programu „ Hanza w edukacji” od 2006, organizacja wymiany uczniów, nauczycieli i studentów (Gdańsk - Oberhausen, Niemcy), przygotowanie programu wymiany, ocena działań corocznych, organizacja spotkań z koordynatorem ze strony niemieckiej Olgą Cohaj-Rousen,

b)Kierownik  praktyk w Instytucie Pedagogiki UG od 1995- 2005, pełniący w tych latach także funkcję opiekuna  praktyk studenckich

c) wicedyrektor Instytutu Pedagogiki  UG od 01.10.2008 do 31.08.2012

d) współpraca z CEN Gdańsk, wykład  podczas Targów Edukacyjnych MTG, październik 2008, pt.: "Nauczyciel  wczesnej edukacji"

e)udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki, przygotowanie i prowadzenie warsztatów: od 2008 r  do 2013 roku, warsztaty matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej i dzieci  w wieku przedszkolnym

f) współpraca z Centrum Nauki eksperyment , Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni, m.in. wykład w ramach seminarium dla nauczycieli , pt.: Działania twórcze we wczesnej edukacji - możliwości i bariery", 17 listopada 2009

g) współpraca z Wydziałem Edukacji UM Gdańska, organizacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (lata 2004-2006)

i)  przewodnicząca komitetu organizacyjnego  VIII Zjazdu Pedagogicznego (odbył się w dniach 19-21 września 2013 r) Wydział Nauk Społecznych UG

j) organizacja  I Seminarium Naukowe "Dziecko w Instytucji. Instytucja w dziecku" ,  6 grudnia 2012 r. Wydział Nauk Społecznych UG, Instytut Pedagogiki

k) organizacja  II Seminarium Naukowe "Dziecko w Instytucji. Instytucja dla dziecka" ,  11 czerwca  2014 r. Wydział Nauk Społecznych UG, Instytut Pedagogiki

 

 

1. Redakcja książek

Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s.176

Współredakcja z Tomaszem Szkudlarkiem - Różnice Edukacja Inkluzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s.418

Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii / pod red. Ewy Szatan, Ewy Antoniny Muzioł, Alicji Komorowskiej-Zielony, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s.312

2. rozdziały w książkach :
 • Pytania zadawane uczniom przez nauczycieli - sercem nauczania dla twórczego myślenia, (w: ) Wczesna Edukacja, Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, red. D.Klus-Stańska , E.Szatan, D.Bronk, Wydawnictwo UG, 2006, s.172-183
 • Twórczość jako środek i cel w edukacji, (w: ) Dylematy współczesnego wychowania i edukacji, red. A.Kozłowska, Oficyna Wydawnicza AFM Kraków 2007, s.73-84
 • Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym - krótka historia dwóch pytań, (w:)Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, red. A.Komorowska-Zielony, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s.88-97
 • Edukacja dla twórczości i poprzez twórczość - szansą na zmianę polskiej szkoły, (w: ) Twórcze działania przyrodnicze i matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, red. A.Komorowska-Zielony, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s.159 -176
 • Co by było, gdyby nie było szkoły - sytuacja paradoksalna czy szansa na rozwój myślenia twórczego?, (w:) Gdyby Einstein współcześnie chodził do szkoły. Dziecko i twórczość w pedagogice wczesnoszkolnej, red. E.Szatan, D.Bronk, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008, s.90-97
 • Możliwości i bariery twórczości ucznia na nauczyciela, (w:) Innowacje w edukacji elementarnej, red. M.Raczkowskiej-Lipińskiej, E.Jagiełło, Józefów 2010, s.43-59
 • A-rytm-etyka. Muzyczna matematyka, muzyka matematyczna z Pitagorasem i Dalcroze'em w tle, w: Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii / pod red. Ewy Szatan, Ewy Antoniny Muzioł, Alicji Komorowskiej-Zielony, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, .99-109
 • Razvitie tvorčeskoj aktivnosti u učenikov kak važnejšaâ zadača učitelâ doškol'nogo obrazowani , w: Viŝa osvìta Ukraïni u kontekstì ìntegracìï do Êvropejs'kogo osvìtn'ogo prostoru = Higher education of Ukraine in the context of integration to European educational space / [vìdp. red. vip. Ì. P. Manoha],: Gnozis, 2016, S. 417-427
 • Zamiast zakończenia. W 150. rocznicę urodzin Emila Jaques-Dalcroze'a - wydarzenia rocznicowe 2015 roku w Polsce i za granicą, w: Emil Jaques-Dalcroze i jego idee w edukacji, sztuce i terapii / pod red. Ewy Szatan, Ewy Antoniny Muzioł, Alicji Komorowskiej-Zielony, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 301-310.
Jak cytować
Komorowska-Zielony, A. H. (2018). Wykorzystanie klocków w matematycznej edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, 30(2(60), 103-114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/675

Referencje

 1. Brzezińska A. (red). (2014). Niezbędnik dobrego nauczyciela, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 2. Bruner J. (1964), Proces kształcenia, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 3. Bruner J.(1978). Poza dostarczone informacje. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 4. Dąbrowski M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć. Wyd.II, zm. Warszawa: Wydawnictwo Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 5. Dąbrowski M.(2016). Gry matematyczne. Opole: Wydawnictwo Nowik i Sp.
 6. Fulghum G.R. (2008). Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, Wydawnictwo Kos.
 7. Gruszczyk-Kolczyńska E. (1989). Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki? Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 8. Gruszczyk-Kolczyńska E., Skura M.(2008). Skarbiec matematyczny. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
 9. Kalinowska A. (2010). Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych- między wiedzą osobistą a jej formalizacją. Kraków: Oficyna Wydawnicza „ Impuls”.
 10. Moroz H. (1991). Nasza matematyka. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW.
 11. Papert S. (1996). Burze mózgów. Dzieci i komputery. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (...), Dz.U., 24.02. 2017, poz. 356.
 13. Semadeni Z. (1979). Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci. Warszawa: PWN.
 14. Skura M., Lisicki M. (red) (2014). Myślenie matematyczne. Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Klasyfikowanie i geometria, Warszawa: Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o..
 15. Szurek M. (2017). Kształty i kolory matematyki. Wycieczka z klockami LEGO. Opole: Wydawnictwo Nowik i Sp.
 16. Wadsworth B.J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Warszawa: WSiP.