Ogłoszenia

Szanowne Autorki / Szanowni Autorzy

informujemy, że obowiązującym formatem bibliografi, w artykułach zgłaszanych do czasopisma "Forum Oświatowego" jest styl APA 7. Bardzo prosimy o stosowanie wymogów formalnych w zgłaszanych artykłach by zminimalizować ryzyko odrzucenia tekstu.

Z poważaniem
Redakcja

Zaproszenie do zgłaszania tekstów 2/203

2023-08-01

Szanowni Państwo,

redakcja "Forum Oświatowego" zaprasza do zgłaszania artykułów dotyczących oceniania w edukacji (na różnych poziomach). Termin nadsyłania artykułów - 25.09.2023.

Wytyczne dla autorów/ek.

Zapraszamy
Redakcja

Nowe szaty dla czasopisma

2020-05-29

Szanowni Państwo 

po wielu latach pracy na platformie OJS przyszedł czas na aktualizację. Tym, którzy przyzwyczaili się do poprzedniej wersji oraz nowym użytkownikom będziemy wdzieczni za informację zwrotną - co możemy usprawnić aby korzystanie z czasopisma było jak najbardziej intuicyjne.

Pozdrawiamy

Zespół "Forum Oświatowego"

Forum Oświatowe w ministerialnym Wykazie czasopim naukowych

2019-09-12

Czasopismo "Forum Oświatowe" zostało włączone do Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 roku z punktacją wynoszącą 20 punktów.

Zapraszamy do dalszej współpracy!