Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykułem na temat naukowej kondycji dydaktyków przedmiotowych nawiązuję do dorobku Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Dydaktyk Szczegółowych, ale też do dyskusji podejmowanych na ten temat od lat. Przedstawiony w nim tok analizy został zainspirowany unitarną koncepcją trafności S. Messicka, pomocną w formułowaniu opinii/osądów zjawisk edukacyjnych. W opracowaniu podjęto zagadnienia: (A) ugruntowania teoretycznego prac dydaktyków przedmiotowych; (B) stosowności i użyteczności teoretycznych założeń leżących u podstaw ich badań empirycznych; (C) aksjologicznych aspektów naukowego rozwoju dydaktyków; (D) długofalowych konsekwencji aktualnego stanu dydaktyk i dydaktyków przedmiotowych. Analizę zamykają projekty działań pomocnych w zmianie ich dotychczasowego statusu naukowego.

Słowa kluczowe

dydaktycy przedmiotowi trudności w rozwoju naukowym i ich przezwyciężanie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Groenwald, M. (2018). O naukowym statusie dydaktyków przedmiotowych. Głos w dyskusji. Forum Oświatowe, 30(2(60), 15-28. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/582