Treść głównego artykułu

Abstrakt

Dająca się obecnie zaobserwować wyraźna społeczna niechęć wobec dotychczasowych sposobów obchodzenia się z problemem wielokulturowości oraz różnicy kulturowej generuje sytuacje konfliktowe i reprodukuje pole tzw. "wojen kulturowych". Przyczyny tego stanu rzeczy leżą w dużym stopniu w fakcie upolitycznienia, a w konsekwencji także polaryzacji bieżących dyskursów kulturowych. Problem ten widoczny jest także w ramach dyskursów akademickich, w których poszczególne dyscypliny zajmujące się badaniem kultury prezentują swoje  własne propozycje jego rozwiązania. Pośród nich wyróżnia się myśl antropologiczna rozumiana jako nauka zajmująca się kulturą tak w jej partykularnym, jak i całościowym wymiarze. Niniejszy tekst podejmuje się wskazania jak nowe procesy zmiany kulturowej i związana z nim nowa formuła wielokulturowości zostaje dziś w ramach antropologii konceptualizowana. W szczególności podkreślona zostaje tu rola antropologii edukacji jako subdyscypliny w tym kontekście najbardziej znaczącej.

Słowa kluczowe

antropologia edukacji antropologia edukacyjna etnografia edukacyjna wielokulturowość edukacja wielokulturowa multikulturalizm

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. - Appadurai A., (2009) Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa
 2. - Barnard A. (2006), Antropologia. Zarys teorii i historii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 3. - Bauman Z. (2012), Kultura jako praxis, Warszawa
 4. - Benn Michaels W. (2011), Kształt znaczącego. Od roku 1967 do końca historii, Korporacja Ha!Art, Kraków
 5. - Burszta W. (2013), Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013
 6. - Eriksen T. H. (2015), The meaning of "We", [w:]. Kraus Peter A, Kivisto Peter (red.), The Challenge of Minority Integration, Warsaw/Berlin
 7. - Freire P. (2010), Pedagogy of the Oppressed, The Continuum International Publishing Group Inc., New York and London
 8. - Glazer N. (1997), We Are All Multiculturalists Now, Cambridge, London
 9. - Kneller G. F. (1966), Educational Anthropology: An Introduction, John Wiley and Sons, New York - London - Sydney
 10. - Koundoura M. (1998), Multiculturalism or multinationalism?, [w:] Bennett David (ed.), Multicultural States. Rethinking Difference and Identity, London and New York
 11. - Modood T. (2014), Multikultulturalizm, Poznań
 12. - Nikitorowicz J. (2010), Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
 13. - Rabinow P. (1986), Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology, [w:] Clifford J., Marcus G. E. (eds.), Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley
 14. - Runnymede Trust (2002), The Future of Multi-Ethnic Britain. The Parekh Report, London
 15. - Scheffer P. (2010), Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
 16. - Spindler G., Spindler L. (1990), The American Cultural Dialogue and its Transmission, The Falmer Press, London-New York-Philadelphia
 17. - Wieviorka M. (2011), Dziewięć wykładów z socjologii, Kraków
 18. - Wolcott H. F. (2009), On Ethnographic Intent, [w:] Spindler George, Spindler Louise (red.), Interpretative Ethnography of Education at Home and Abroad, Psychology Press, New York, London
 19. - Woods P. (1986), Inside Schools: Ethnography in Educational Research, Routledge, New York 1986
 20. - Yates P. D. (2009), Figure and Section: Ethnography and Education in the Multicultural State, [w:] Spindler G., Spindler L. (eds.), Interpretative Ethnography of Education at Home and Abroad, Psychology Press, New York, London
 21. Źródła internetowe:
 22. http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/oct/03/immigration-policy-roma-rightwing-europe