Opublikowane: gru 30, 2017

Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy

79-94 Malgorzata Gamian-Wilk, Brita Bjorkelo, Kamila Madeja-Bien
534

Syndrom wypalenia w zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy.

95-115 Agnieszka Muchacka - Cymerman, Katarzyna Tomaszek
2159

Coaching jako forma wsparcia rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych

119-132 Małgorzata Sidor-Rządkowska
261

Odnaleźć się w przestrzeni - problemy uczących się z przestrzenną organizacją komunikatu w PJM

151-163 Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
182

ŚWIAT-GŁUCHY jako ucieleśniona rzeczywistość języka migowego

165-176 Magdalena Katarzyna Dunaj
249

Głuchy nauczyciel + słyszący uczeń = nowy trend w nauczaniu PJM

217-220 Magdalena Bielak-Kościńska, Angelika Niezgoda
191

Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego metodą Vision Virtuelle

221-225 Krzysztof Kościński, Alicja Orłowska
154

Problemy organizacji kursów języka migowego

227-232 Katarzyna Matysik
167