Opublikowane: grudnia 30, 2017

Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy

79-94 Malgorzata Gamian-Wilk, Brita Bjorkelo, Kamila Madeja-Bien

Syndrom wypalenia w zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy.

95-115 Agnieszka Muchacka - Cymerman, Katarzyna Tomaszek