Treść głównego artykułu

Abstrakt

nie dotyczy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zamorska, B., & Gąsiorek, P. (2017). Sprawozdanie z Piątego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Taking a 360° view of the landscape of cultural-historical activity research: The state of our scholarship in practice”. Forum Oświatowe, 29(2(58), 135–139. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/568

Referencje

  1. nie dotyczy