Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówione zostało zastosowanie metody Vision Virtuelle w nauczaniu płynności i ekspresywności przekazywania komunikatu w języku migowym. Przedstawione zostały również korzyści płynące z płynnego migania oraz sytuacje, w których taki styl komunikowania się jest kluczowy dla jakości porozumiewania się.

Słowa kluczowe

Vision Virtuelle sign language communication sign language interpretation Vision Virtuelle komunikacja w języku migowym tłumaczenie języka migowego

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kościński, K., & Orłowska, A. (2017). Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego metodą Vision Virtuelle. Forum Oświatowe, 29(2(58), 221–225. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/492

Referencje

  1. nie dotyczy