Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest zapisem wykładu Richarda J. Bernsteina, który odbył się 17 lipca 2016 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Wykład dotyczył współczesnego kontekstu znaczeniowego  jego książki pt. „Restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej”, opublikowanej po raz pierwszy w 1979 r,  a ostatnio, w 2015 roku,  w Polsce  nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Autor stawia trzy cele. Po pierwsze, chce zbadać kontekst książki z perspektywy historycznej sięgając do francuskiego Oświecenia i rozważając wcześniej formułowane nadzieje w perspektywie tego, co dziś mogą osiągać  nauki społeczne. Po drugie, pragnie skupić się na bezpośrednim kontekście pisania książki, aby wyjaśnić co zamierzał w niej wyjaśnić, by wreszcie po trzecie,  ukazać  współczesną relewantność głównych tez.

Słowa kluczowe

Richard J. Bernstein restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej filozofia nauk społecznych nauki przyrodnicze i humanistyczne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bernstein, R. J. (2017). Dlaczego odnowa teorii społecznej i politycznej to ciągle aktualna kwestia. Forum Oświatowe, 29(2(58), 11-22. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/599

Referencje

 1. Arendt, H. (1966). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt.
 2. Arendt, H. (1983). Men in Dark Times. New York: Harcourt, Brace & Company.
 3. Bernstein, R. J. (1976). The Restructuring of Social and Political Theory. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 4. Bernstein, R. J. (1991). The New Constellation. Cambridge: Polity.
 5. Condorcet, A. N. de. (1955). Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind. Trans. June Barraclough. London: Weidenfeld and Nicolson.
 6. Gadamer, H. G. (2003). Truth and Method. New York: Continuum.
 7. Gay, P. (1969). The Enlightenment: An Interpretation. New York: Alfred A. Knopf.
 8. Habermas, J. (1970). Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics. Trans. Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon Press.
 9. Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests. Trans. Jeremy J. Shapiro. Boston: Beacon Press.
 10. Horkheimer, M., Adorno, T. (1972). Dialectic of Enlightenment. Trans. Robert Cumming. New York: Herder & Herder.
 11. Hull, C. (1943). Principles of Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
 12. Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 13. Merton, R. (1949). Social Theory and Social Structure. Glencoe, Ill.: The Free Press. (Revised and enlarged edition, The Free Press, 1957; enlarged edition, The Free Press, 1968)
 14. Lasch, Ch. (1991). The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: W.W. Norton.
 15. Schutz, A. (1962). Collected Papers Volume 1: The Problem of Social Reality. The Hague: Martin Nijhoff.
 16. Taylor, Ch. (1971). “Interpretation and the Sciences of Man.” Review of Metaphysics 25, (1), 3–51.
 17. Winch, P. (1958). The Idea of a Social Science and Its Relation to Philosophy. London: Routledge & Kegan Paul.