Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest zapisem wykładu Richarda J. Bernsteina, który odbył się 17 lipca 2016 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Wykład dotyczył współczesnego kontekstu znaczeniowego  jego książki pt. „Restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej”, opublikowanej po raz pierwszy w 1979 r,  a ostatnio, w 2015 roku,  w Polsce  nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Autor stawia trzy cele. Po pierwsze, chce zbadać kontekst książki z perspektywy historycznej sięgając do francuskiego Oświecenia i rozważając wcześniej formułowane nadzieje w perspektywie tego, co dziś mogą osiągać  nauki społeczne. Po drugie, pragnie skupić się na bezpośrednim kontekście pisania książki, aby wyjaśnić co zamierzał w niej wyjaśnić, by wreszcie po trzecie,  ukazać  współczesną relewantność głównych tez.

Słowa kluczowe

Richard J. Bernstein restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej filozofia nauk społecznych nauki przyrodnicze i humanistyczne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bernstein, R. J. (2017). Dlaczego odnowa teorii społecznej i politycznej to ciągle aktualna kwestia. Forum Oświatowe, 29(2(58), 23-34. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/600

Referencje

 1. Arendt, H. (2013). Korzenie totalitaryzmu. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 2. Arendt, H. (2013). Ludzie w mrocznych czasach. Warszawa: Świat Książki.
 3. Bernstein, R. J. (2015). Odnowa teorii społecznej i politycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 4. Bernstein, R. J. (1991). The New Constellation. Cambridge: Polity.
 5. Condorcet, A. N. de. (1957). Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Gadamer, H. G. (2003). Truth and Method. New York: Continuum.
 7. Gadamer, H. G. (2004). Prawda i metoda. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Gay, P. (1969). The Enlightenment: An Interpretation. New York: Alfred A. Knopf.
 9. Habermas, J. (1970). Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics. Boston: Beacon Press.
 10. Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
 11. Horkheimer, M., Adorno, T. (2010). Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 12. Hull, C. (1943). Principles of Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
 13. Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
 14. Kuhn, T. (2011). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Merton, R. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Lasch, Ch. (1991). The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: W.W. Norton.
 17. Schütz, A. (2012). O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 18. Taylor, Ch. (1971). Interpretation and the Sciences of Man. Review of Metaphysics, 25(1), 3–51.
 19. Winch, P. (1995). Idea nauki o społeczeństwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.