Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest zapisem wykładu Richarda J. Bernsteina, który odbył się 17 lipca 2016 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Wykład dotyczył współczesnego kontekstu znaczeniowego  jego książki pt. „Restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej”, opublikowanej po raz pierwszy w 1979 r,  a ostatnio, w 2015 roku,  w Polsce  nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Autor stawia trzy cele. Po pierwsze, chce zbadać kontekst książki z perspektywy historycznej sięgając do francuskiego Oświecenia i rozważając wcześniej formułowane nadzieje w perspektywie tego, co dziś mogą osiągać  nauki społeczne. Po drugie, pragnie skupić się na bezpośrednim kontekście pisania książki, aby wyjaśnić co zamierzał w niej wyjaśnić, by wreszcie po trzecie,  ukazać  współczesną relewantność głównych tez.

Słowa kluczowe

Richard J. Bernstein restrukturyzacja teorii społecznej i politycznej filozofia nauk społecznych nauki przyrodnicze i humanistyczne Richard J. Bernstein The Restructuring of Social and Political Theory philosophy of social science natural sciences and humanities

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bernstein, R. J. (2017). Dlaczego odnowa teorii społecznej i politycznej to ciągle aktualna kwestia. Forum Oświatowe, 29(2(58), 23–34. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/600

Referencje

 1. Arendt, H. (2013). Korzenie totalitaryzmu. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 2. Arendt, H. (2013). Ludzie w mrocznych czasach. Warszawa: Świat Książki.
 3. Bernstein, R. J. (2015). Odnowa teorii społecznej i politycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 4. Bernstein, R. J. (1991). The New Constellation. Cambridge: Polity.
 5. Condorcet, A. N. de. (1957). Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Gadamer, H. G. (2003). Truth and Method. New York: Continuum.
 7. Gadamer, H. G. (2004). Prawda i metoda. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Gay, P. (1969). The Enlightenment: An Interpretation. New York: Alfred A. Knopf.
 9. Habermas, J. (1970). Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics. Boston: Beacon Press.
 10. Habermas, J. (1971). Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
 11. Horkheimer, M., Adorno, T. (2010). Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 12. Hull, C. (1943). Principles of Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
 13. Kuhn, T. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
 14. Kuhn, T. (2011). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Merton, R. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Lasch, Ch. (1991). The True and Only Heaven: Progress and Its Critics. New York: W.W. Norton.
 17. Schütz, A. (2012). O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 18. Taylor, Ch. (1971). Interpretation and the Sciences of Man. Review of Metaphysics, 25(1), 3–51.
 19. Winch, P. (1995). Idea nauki o społeczeństwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.