Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia autobiograficzną relację matki syna słabosłyszącego,dotyczącą procesu kształcenia dziecka w zakresie języka migowego. Omawianesą w nim trudności, z jakimi zmagają się rodzice słyszący, chcący komunikować sięz własnym dzieckiem za pomocą języka migowego, oraz rozważane korzyści, wynikającez wyboru takiego właśnie sposobu komunikacji.

Słowa kluczowe

sign language education deaf child communication język migowy edukacja głuche dziecko komunikacja

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Agnieszka Kossowska - Politechnika Opolska

2-5 II 2006

Międzynarodowa konferencja GeSuS-Linguistiktage in Wrocław. Ohne Sprachen wäre Europa ein leerer Begriff. Deutsch – eine Sprachenbrücke im vereinten Europa, Wrocław

Wygłoszony referat Katapher – eine entbehrliche Erscheinung?

19-21 V 2008

19. Internationale Linguistenkonferenz Phänomene im pragmatisch-semantischen Grenzbereich Karpacz  Wygłoszony referat Kataphorika im Deutschen und im Polnischen

17-18 X 2008

Konferencja naukowo-szkoleniowa Słowo jako wyraz duchowości człowieka: Koncepcje kształcenia filologicznego w edukacji regionalnej i europejskiej, Wydział Humanistyczny Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

25 – 27 V 2009

20. Internationale Linguistenkonferenz Grammatik (in) der Kommunikation: Muster, Abläufe, Kniffe und Fallen, Karpacz

Wygłoszony referat Kommunikative und sprachstrukturelle Funktion der Katadeiktika im Deutschen und im Polnischen

29 IX 2014

Konferencja Język Kultura Komunikacja, Politechnika Opolska

Udział w komitecie organizacyjnym konferencji

Moderator sekcji niemieckojęzycznej / psycholingwistycznej

Wygłoszony referat Komunikacja bez języka fonicznego. Studium przypadku

20 II 2015

Udział w projekcie - konferencja Edukacyjne inspiracje Education Instiration,

Fundacja Kwitnące Talenty

29 V 2015

Konferencja Powrót rodziców dzieci z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Szanse i bariery, Kraków

Wygłoszony referat Wyzwania związane z godzeniem ról rodzica i pracownika

24 X 2015

Konferencja Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław

Wygłoszony referat Nauczanie dziecka języka migowego w rodzinie słyszącej – z doświadczeń własnych,

14 I 2016

Organizacja i moderowanie konferencji dydaktyczno-szkoleniowej dla nauczycieli, Instytut Głuchoniemych, Warszawa

Wygłoszony referat Skąd się biorą duże sprawy, czyli o genezie książki „Duże sprawy w małych głowach”

14 IV 2016

Konferencja Autyzm – poznaj zanim oceniasz,  Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum” z Raciborza

Wygłoszony referat Autyzm – poznaj zanim oceniasz. Postrzeganie przez otoczenie dziecka z autyzmem

7 V 2016

Konferencja Nie ma kaleki - jest pacjent. Apteki bez barier architektonicznych i społecznych, Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wygłoszony referat Nie ma kaleki, jest człowiek

15-16 IX 2016

Ogólnopolska konferencja 11 Forum Młodych Bibliotekarzy, prowadzenie warsztatów Biblioteczne rozmowy o niepełnosprawności z książką w tle

13 XII 2016

Konferencja dydaktyczno-szkoleniowa dla nauczycieli Wychowanie do nauczania włączającego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach projektu Wychowanie do nauczania włączającego/Learning to include

Koordynacja i przygotowanie konferencji.

Wygłoszony referat Edukacja moich granic

 

 

Publikacje:

Kossowska, Agnieszka (2004) „Anapher-Katapher-Switching am Beispiel der Pronomina, Determinative und Adverbien“. [W:] Lesław Cirko (ed.): Studia Linguistica XXIII. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; 29-48.

Kossowska, Agnieszka (2007) „Katapher – eine entbehrliche Erscheinung?“. [W:] Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (eds.): Fundamenta linguisticae. Linguistische Treffen in Wrocław vol. 1. Wrocław – Dresden: Neisse Verlag; 317-325.

Piotr Chruszczewski, Szymon Wach, Małgorzata Haładewicz-Grzelak, Agnieszka Kossowska, Beata Świerczewska, Magdalena Dolińska (2014) Język Kultura Komunikacja – Materiały konferencyjne. Wrocław: Oddział PAN we Wrocławiu & Politechnika Opolska.

Kossowska, Agnieszka (2015) Duże sprawy w małych głowach. Wydanie I. Opole: Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych.

Kossowska, Agnieszka (2016) „Dzieci drugiego planu, czyli o byciu zdrową siostrą niepełnosprawnego brata” [W:] Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka Fundacji Promyk Słońca, nr 17/2016. Wrocław: Fundacja „promyk Słońca”; 14-16.

Kossowska, Agnieszka (2016) „System językowo-migowy jako alternatywny system porozumiewania się niepełnosprawnych osób słyszących. Studium przypadku”. [W:] Szymon Wach et al. (eds.): Język Kultura Komunikacja. Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu; 267-276.

Kossowska, Agnieszka (2016) Duże sprawy w małych głowach. Wydanie II zmienione, rozszerzone. Opole: Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych.

 

Nagrody i wyrównienia:

XII 2012 - Nagroda w ogólnopolskiej kampanii społecznej Na jednym wózku, organizator Fundacja Promyk Słońca

V 2015 - Wyróżnienie w konkursie Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społecznąJak cytować
Kossowska, A. (2017). Język migowy w rodzinie słyszącej – z doświadczeń własnych. Forum Oświatowe, 29(2(58), 209–214. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/485

Referencje

  1. Grycman, M., Kaczmarek, B. B. (2014). Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  2. Kaczmarek, B. B. (2015). Posłowie. Mity i faty o AAC i naturalnym rozwoju mowy. W: Kaczmarek B. B., Wojciechowska, A. (red). Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem (s. 341–362). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  3. Kosiba, O., Grenda, P. (2011). Leksykon języka migowego. Bogatynia: Silentium.
  4. Szczepankowski, B., Kossakowska, B., Wasilewska, T. M. (2009). Język migowy. Pierwsze kroki. Olsztyn: Infopress.
  5. Szczepankowski, B., Rona, M. (1994). Szkolny słownik języka migowego. Bydgoszcz: Vinea.
  6. Świdziński, M. (2005). Języki migowe. Pobrane 5 lipca 2017, z: http://www.mswidz.republika.pl/pliki/st_pod_pjm/jezyki_migowe.pdf
  7. Winczura, B. (2014). Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.