Treść głównego artykułu

Abstrakt

Krytykując Idei nauk społecznych… Wincha MacIntyre stwierdza, że niemożliwa jest krytyka praktyk społeczeństw, w których obowiązują inne formy racjonalności w kategoriach ich własnych form racjonalności, ponieważ  praktyki te muszą być zrozumiałe w obrębie naszej własnej racjonalności. W ten sposób zakłada, że jedynym możliwym sposobem krytykowania innych kultur jest „spojrzenie z zewnątrz”. W odpowiedzi Winch zauważa, że każda krytyka innych kultur wymaga „poszerzenia naszej własnej zdolności rozumienia”. To wydaje się sugerować, że jedyną możliwą formą krytyki jest „krytyka nas samych”. Celem tego artykułu jest próba wsparcia tego stanowiska poprzez odwołanie się do argumentów politycznych. Poprzez nawiązanie do debaty między Walzerem a Saidem, staram się ukazać, że logika krytyki społecznej wymaga odniesienia do politycznego wymiaru dominacji oraz połączonego z nim pojęcia emancypacji.

Słowa kluczowe

Peter Winch Alasdair MacIntyre Michael Walzer Edward Said social criticism emancipation ideology Peter Winch Alasdair MacIntyre Michael Walzer Edward Said krytyka społeczna emancypacja ideologia

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rasiński, L. (2017). Krytykując innych czy nas samych? Spór MacIntyre’a z Winchem i idea krytyki społecznej. Forum Oświatowe, 29(2(58), 35–44. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/598

Referencje

  Bernstein, R. J. (1978). The Restructuring of Social and Political Theory. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

  Camus, A. (1991). The Artist and His Time. In: The Myth of Sisyphus and Other Essays by Albert Camus. Trans. by Justin O’Brien (pp. 200–224). New York: Vintage.

  Galston, W. A. (1989). Community, Democracy, Philosophy: The Political Thought of Michael Walzer. Political Theory, 17(1), 119–130.
  Laclau, E. (2007). Emancipation(s). London: Verso.

  MacIntyre, A. (1962). A Mistake About Causality in Social Sciences. In: P. Laslett, W. G. Runciman (Eds.), Philosophy, Politics and Society, 2nd Series. Oxford: Blackwell.

  MacIntyre, A. (1977). Is Understanding Religion Compatible With Believing? In: B. R. Wilson (Eds.), Rationality. Oxford: Basil Blackwell.

  MacIntyre, A. (1977b). The Idea of a Social Science. In: B. R. Wilson (Eds.), Rationality. Oxford: Basil Blackwell.

  Mouffe, C. (2000). The Democratic Paradox. London: Verso.

  Said, E .W. (1986a). Michael Walzer’s „Exodus and Revolution”: A Canaanite Reading, Grand Street, 5(2), 86–106.

  Said, E. W. (1986b). An Exchange: „Exodus and Revolution.” Grand Street, 5(4), 252–259.

  Tully, J. (2008). Public philosophy in a new key: Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.

  Walzer, M. (1985). Exodus and Revolution. Basic Books: New York.

  Walzer, M. (1972). Nationalism, Internationalism and the Jews: The Chimera of a Binational State. In: I. Howe, C. Gershman (Eds.), Israel, the Arabs and the Middle East (pp. 186–199). New York: Bantam Books.

  Walzer, M. (1986). An Exchange: „Exodus and Revolution.” Grand Street, vol. 5, no. 4, 246–252.

  Walzer, M. (1993). Interpretation and Social criticism. Massachusetts: Harvard University.

  Walzer, M. (1994). Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. South Bend, Ind.: University of Notre Dame Press.

  Walzer, M. (2002). The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century. New York: Basic Books.

  Walzer, M. (2007). Thinking Politically. Essays in Political Theory. Ed. by D. Miller. New Haven and London: Yale University Press.

  Winch, P. (1977). Understanding of Primitive Society. In: B. R. Wilson (Eds.), Rationality. Oxford: Basil Blackwell.

  Winch, P. (2014 [1958]). Idea of a social science and its relation to philosophy. London and New York: Routledge.

  Wittgenstein, L. (1969). The Blue and Brown Books. Oxford: Basil Blackwell.

  Wittgenstein, L. (1988). Philosophical investigations. Oxford: Basil Blackwell.