Treść głównego artykułu

Abstrakt

nie dotyczy

Słowa kluczowe

Głuchy nauczyciel słyszący uczeń kultura Głuchych edukacja Polskiego Języka Migowego

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bielak-Kościńska, M., & Niezgoda, A. (2017). Głuchy nauczyciel + słyszący uczeń = nowy trend w nauczaniu PJM. Forum Oświatowe, 29(2(58), 217–220. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/491

Referencje

  1. Kurcz, I. (2000). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
  2. Tomaszewski, P., Rosik, P. (2002). Polski Język Migowy w świecie ludzi słyszących. Warszawa: Katedra Psychologii Rehabilitacyjnej Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (maszynopis niepublikowany).
  3. Tomaszewski, P., Gałkowski, T., Rosik, P. (2002). Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka: czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny? Czasopismo psychologiczne, 8(1), 7–20.