Treść głównego artykułu

Abstrakt

nie dotyczy

Słowa kluczowe

szkoła język migowy program PJM SJM

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Matysik, K. (2017). Problemy organizacji kursów języka migowego. Forum Oświatowe, 29(2(58), 227-232. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/497

Referencje

  1. Augustowska-Kruszyńska, K., Michalska, A., Cis, K. (2012). Program nauczania dla zawodu technik elektroradiolog 321103 o strukturze modułowej. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/321103_M.doc
  2. Centrum Edukacyjne Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych. (2015). Program nauczania dla zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, 341201 o strukturze przedmiotowej. Pobrane 19 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/ppn2108bbc95adf0e08b5c238de389ea414=1cffe39e4628ee9016dbd2bf56ded53d
  3. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. (2015). O placówce. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/oplacowce2108bbc95adf0e08b5c238de389ea414=4e972ab608fdfd16b6c446834163755e
  4. Ośrodek Rozwoju Edukacji. (2015). Przykładowe programy nauczania. Programy przedmiotowe. Asystent osoby niepełnosprawnej. Pobrane 18 sierpnia, z: http:// www.koweziu.edu.pl/ppn
  5. Szczepankowski, B. (2000). Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Warszawa, Krapkowice: Centrum Języka Migowego.
  6. Szczepankowski, B. (2005). Język migany w szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Świdziński, M. (2015). Z problemów komunikacji niesłyszących. Pobrane 19 sierpnia 2017, z: http://slideplayer.pl/slide/60864/
  7. Tomaszewski, P. (2005). Polski język migowy w wychowaniu dwujęzykowym dzieci głuchych. W: J. Porayskiego-Pomsty (red.), Komunikacja i teksty w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej (s. 33–58). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
  8. Wojnarowski, J. (red.). (2003). Wielkiej Encyklopedii PWN. Tom 18. Mohorovičicia nieciągłość – Niemcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  9. Wojnarowski J. (red.). (2004). Wielkiej Encyklopedii PWN. Tom 22. Polskie siły zbrojne – Pyrrus. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Zielińska, I., Polanowska, M., Mądry, A., Krzysztof, C. (2012). Program nauczania dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej, 341201 o strukturze przedmiotowej. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/341201_P.doc