Treść głównego artykułu

Abstrakt

nie dotyczy

Słowa kluczowe

szkoła język migowy program PJM SJM

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Matysik, K. (2017). Problemy organizacji kursów języka migowego. Forum Oświatowe, 29(2(58), 227–232. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/497

Referencje

  1. Augustowska-Kruszyńska, K., Michalska, A., Cis, K. (2012). Program nauczania dla zawodu technik elektroradiolog 321103 o strukturze modułowej. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/321103_M.doc
  2. Centrum Edukacyjne Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych. (2015). Program nauczania dla zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, 341201 o strukturze przedmiotowej. Pobrane 19 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/ppn2108bbc95adf0e08b5c238de389ea414=1cffe39e4628ee9016dbd2bf56ded53d
  3. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. (2015). O placówce. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: http://www.koweziu.edu.pl/oplacowce2108bbc95adf0e08b5c238de389ea414=4e972ab608fdfd16b6c446834163755e
  4. Ośrodek Rozwoju Edukacji. (2015). Przykładowe programy nauczania. Programy przedmiotowe. Asystent osoby niepełnosprawnej. Pobrane 18 sierpnia, z: http:// www.koweziu.edu.pl/ppn
  5. Szczepankowski, B. (2000). Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Warszawa, Krapkowice: Centrum Języka Migowego.
  6. Szczepankowski, B. (2005). Język migany w szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Świdziński, M. (2015). Z problemów komunikacji niesłyszących. Pobrane 19 sierpnia 2017, z: http://slideplayer.pl/slide/60864/
  7. Tomaszewski, P. (2005). Polski język migowy w wychowaniu dwujęzykowym dzieci głuchych. W: J. Porayskiego-Pomsty (red.), Komunikacja i teksty w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej (s. 33–58). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
  8. Wojnarowski, J. (red.). (2003). Wielkiej Encyklopedii PWN. Tom 18. Mohorovičicia nieciągłość – Niemcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  9. Wojnarowski J. (red.). (2004). Wielkiej Encyklopedii PWN. Tom 22. Polskie siły zbrojne – Pyrrus. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Zielińska, I., Polanowska, M., Mądry, A., Krzysztof, C. (2012). Program nauczania dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej, 341201 o strukturze przedmiotowej. Pobrane 18 sierpnia 2017, z: www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/341201_P.doc