Pod redakcją Henryki Kwiatkowskiej i Zbigniewa Kwiecińskiego.

Opublikowane: cze 30, 2011

Nauczanie początkowe jako wczesny trening do marginalizacji. Kontrowersyjność społecznej wiedzy szkolnej

5-25 Dorota Klus-Stańska
87

Kompetencje proto-demokratyczne i kształcenie

27-43 Piotr Szybek
57

Pokojowe rozstrzyganie konfliktów jako element kapitału społecznego

45-58 Joanna Leek
66

Wiedza obywatelska młodzieży w Polsce i na świecie – komunikat z badań międzynarodowych

59-69 Anna Wiłkomirska
72

Idealny nauczyciel akademicki – mit czy realizm?

71-76 Paweł Kaptur
94

Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel – uczeń

77-101 Krzysztof Zdziarski
76

Wpływ kultury konsumpcyjnej na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia zjawiska na podstawie analizy reklam prasowych

103-120 Maria Serafinowicz
110

Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w erze Marconiego – korzyści i zagrożenia

121-136 Marcin Wlazło
67

W stronę rozumienia seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

137-151 Remigiusz Kijak
548

Rodzic w roli terapeuty?

153-157 Joanna Przybyszewska
97

Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych

159-167 Wojciech Kułak
63

O roli „ponieważ...” w badaniach ankietowych. Na przykładzie badań studentów UAM

169-184 Mateusz Marciniak
70

Piotr Błajet (red.), Ciało – Edukacja – Umysł

185-190 Krystyna Duraj-Nowakowa, Małgorzata Kaliszewska
66

Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak (red.), „Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty”, t. 1–5

191-194 Maksymilian Chutorański
84