Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kułak, W. (1). Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych. Forum Oświatowe, 23(1(44), 159-167. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/221

Referencje

 1. Komorowska-Pudło, M. (2007). Relacje rodzinne osób starszych. W: B. Bugajska (red.), Życie w starości. Szczecin.
 2. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań.
 3. Kołakowski, L. (1997). Mini wykłady o maxi sprawach. Kraków.
 4. Filkielkraut, A. (1999). Zagubione człowieczeństwo. Warszawa.
 5. Lorenz, K. (1996). Regres człowieczeństwa. Warszawa.
 6. Suchodolski, B. (1999). Stąd i dokąd idziemy. Warszawa.
 7. Szczepański, J. (1966). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa.
 8. Ozorowski, E. (1999). Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa.
 9. Turner, J. S., Helms, D. B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa.
 10. Maslov, A. H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa.
 11. Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., Proctor, R. F. (2006). Relacje interpersonalne: procesy porozumiewania się. Poznań.
 12. Konieczna-Woźniak, R. (2007). Wpływ relacji interpersonalnych ludzi starszych na jakość ich życia. W: B. Bugajska (red.), Życie w starości. Szczecin.
 13. Kawula, S. (2009). Moja pedagogika – uwagi do jednej z nauk o człowieku. W: S. Kawula, Naukowiec – Dydaktyk – Humanista. Olsztyn.
 14. Pawłucki, A. (2002). Personalizm dla pedagogiki zdrowia. W: E. Malewska, B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych współnot i różnic w jednoczącej się Europie. Kraków.