Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kijak, R. (1). W stronę rozumienia seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Forum Oświatowe, 23(1(44), 137-151. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/219

Referencje

 1. Barens, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność (P. Morawski, tłum.). Warszawa: Sic!
 2. Cheng, M. M., Udry, J. R. (2002). Sexual Behaviors of Physically Disabled Adolescents in the United States. Journal Adolescence Health, 31.
 3. De Haan, C. B., Wallander, J. G. (1988). Self-Concept, Sexual Knowledge and Attitudes, and Parental Support in the Sexual Adjustment of Women with Early-and Late-Onset Physical Disability. Arch Sexual Behavior, 17.
 4. Edmonson, B., Wish, J. (1975). Sex Knowledge and Attitudes of Moderately Retarded Males. American Journal Mental Deficiency, 84.
 5. Evans, A. L., McKinlay, A. (1988). Sexual Maturation in Girls with Severe Mental Handicap. Child Care Health Development, 1.
 6. De LaCrus, F. F., LaVeck, G. D. (1973). Human Sexuality and the Mentally Retarded. New York, NY.
 7. Goldstein, H. (1988). Menarche, Menstruation, Sexual Relations and Contraception of Adolescent Females with Downs. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 27.
 8. Holm, V. A. (1986). Physical Growth and Development in Patients with Rett Syndrome. American Journal of Medical Genetics, 4.
 9. Kijak, R. (2009). Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Impuls.
 10. Kijak, R. (2010). Seks i niepełnosprawność: doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną (wyd. 2). Kraków: Impuls.
 11. Kirenko, J. (2001). Seks po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Ryki: Wyd. WSUPiZ.
 12. Kościelska, M. (2004). Niechciana seksualność: o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski.
 13. Kowalik, S. (2005). Psychologia niepełnosprawności umysłowej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (t. 2). Warszawa: PWN.
 14. Krause, A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Impuls.
 15. Ludlow, B. L. (1991). Contemporary issues In sexuality and mental retardation. W: R. A. Gable (red.), Advances in Mental Retardation and Developmental Disabillities. London: J. Kingsley Publishers.
 16. McCabe, M. P., Cummins, R. A. (1996). The Sexual Knowledge, Experience, Feelings and Needs of People with Mild Intellectual Disability. Education and Train Mental Retardation and Developmental Disability, 31.
 17. McCabe, M., Cummins, R. A., Deeks, A. A. (2000). Sexuality and Quality of Life Among People with Physical Disability. Sexuality and Disability, 18.
 18. Mejnartowicz, D. (1990). Rozwój seksualny, emocjonalny i społeczny młodzieży z Zespołem Downa. Problemy Rodzinne, 5.
 19. Timmers, R. L., Du Charme, P., Jacob, G. (1981). Sexual Knowledge, Attitudes and Behavior of Developmentally Disabled Adults Living in a Normalised Apartment Setting. Sexuality and Disability, 4.