Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Marciniak, M. (1). O roli „ponieważ.” w badaniach ankietowych. Na przykładzie badań studentów UAM. Forum Oświatowe, 23(1(44), 169-184. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/222

Referencje

 1. Aldridge, A. (2006). Konsumpcja (M. Żakowski, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 2. Atkinson, P., Delamont, S. (2009). Perspektywy analityczne (B. Mateja, tłum.). W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce (W. Betkiewicz i in., tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych (W. Betkiewicz, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Barber, B. (2008). Skonsumowani: jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli (H. Jankowska, tłum.). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 6. Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury (S. Królak, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 7. Bauman, Z. (2007a). Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, cykl wykładów dziekańskich Gospodarka i społeczeństwo. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. Bauman, Z. (2007b). Płynne życie (M. Żakowski, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 9. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia (M. Wyrwas-Wiśniewska, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Bauman, T. (2001). Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych. W: T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 11. Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2009). Wprowadzenie: dziedzina i praktyka badań jakościowych (K. Podemski, tłum.). W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Domański, H. (2000). Wpływ kategorii „trudno powiedzieć” na wyniki analiz. Ask. Społeczeństwo. Badania. Metody, 9, 77–93.
 14. Drozda-Senkowska, E., Kokoszczyński, R., Otto, W., Senkowski, S. (1983). Pytania drażliwe w badaniach ankietowych – podejście statystyczne. Studia Psychologiczne, 22(1).
 15. Featherstone, M. (2001). Koncepcje kultury konsumenckiej. W: M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta: koncepcje i badania europejskie (M. Zagrodzki, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 17. Łobocki, M. (2007). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 18. Melosik, Z. (red.). (1999). Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Poznań: Wydawnictwo Edytor.
 19. Nowak, S. (2008). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Peräkylä, A. (2009). Analiza rozmów i tekstów (A. Figiel, tłum.). W: N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Sobol, E. (oprac.). (1996). Podręczny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Silverman, D. (2008a). Interpretacja danych jakościowych (M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Silverman, D. (2008b). Prowadzenie badań jakościowych (J. Ostrowska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Sołoma, L. (2002). Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 25. Szreder, M. (2010). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 26. Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańsk: GWP.
 27. Żegnałek, K. (2010). Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych. Warszawa: WSP.