Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szybek, P. (1). Kompetencje proto-demokratyczne i kształcenie. Forum Oświatowe, 23(1(44), 27-43. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/212

Referencje

 1. Arendt, H. (1992). Lectures on Kant’s political philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
 2. Arendt, H. (1998). The human condition. Chicago: Chicago University Press.
 3. Arendt, H. (2000). Kondycja Ludzka. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Aletheia.
 4. Arendt, H. (2003). Responsibility and judgment. New York, NY: Schocken Books.
 5. Arendt, H. (2005). The promise of politics. New York, NY: Schocken Books.
 6. Beach, D. (1999). Alienation and Fetish in Science Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 43(2), 157–173.
 7. Döös, M. (1997). Den kvalificerande erfarenheten. Lärande vid störningar i automatiserad produktion [Kwalifikujące doświadczenie. Uczenie się w warunkach zaburzeń zautomatyzowanej produkcji]. Arbete och Hälsa, Solna: Arbetslivsinstitutet.
 8. Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. W: R. Shaw, J. Bransford (red.), Perceiving, Acting and Knowing. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 9. Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.
 10. Husserl, E. (1976). Husserliana gesammelte Werke. Bd 3, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischer Philosophie. Erstes Buch. Allgemeine Einführung in die Phänomenologie. Haga: Martinus Nijhoff.
 11. Lindberg-Sand, Å. (1996). Spindeln i klistret. Den kliniska praktikens betydelse för utveckling av yrkeskompetens som sjuksköterska. En etnografisk-fenome-nografisk studie [Niemożliwa sytuacja pielęgniarki jako kluczowej osoby na oddziale. Etnograficzno-fenomenograficzne studium znaczenia praktyki klinicznej w rozwoju kompetencji zawodowej pielęgniarek]. Lund: Department of Education, Lund University.
 12. Marton, F., Tsui, A. (2004). Classroom discourse and the space of learning. New York, NY: Mahwah, Lawrence Erlbaum.
 13. Molander, B. (1997). Arbetets kunskapsteori [Teoria poznania w pracy]. Sztokholm: Dialoger.
 14. Molander, B. (2002). Politics for learning or learning for politics? Studies in Philosophy and Education, 21, 361–376.
 15. Oakeshott, M. (1989). The voice of liberal learning. New Haven: Yale University Press.
 16. Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education (wyd. 2). London: RoutledgeFalmer.
 17. Sandberg, J. (2000). Understanding human competence at work: An interpretative approach. Academy of Management Journal, 43(1), 9–25.
 18. Sennett, R. (1998). The corrosion of character: the personal consequences of work in the new capitalism. New York, NY: W. W. Norton.
 19. Svensson, L. (1997). Skill in learning and organizing knowledge. W: F. Marton, D. Hounsell, N. Entwistle (red.), The Experience of Learning: Implications for teaching and studying in higher education. Edynburg: Scottish Academic Press.
 20. Szybek, P. (1999). Staging science: some aspects of the production and distribution of science knowledge. Lund: Department of education, Lund University.
 21. Szybek, P. (2002). Science education – an event staged on two stages simultaneously. Science and Education, 11, 525–555.
 22. Tukidydes. (1957). Wojna peloponeska (K. Komaniecki, tłum.). Warszawa: Czytelnik.
 23. Tuwim, J. (2010). Mieszkańcy Pobrane 22 marca 2010, z: http://wiersze.bfcior.pl/julian-tuwim.php?show=mieszkancy
 24. Wittgenstein, L. (2000). Dociekania filozoficzne. Warszawa: PWN.