Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wiłkomirska, A. (1). Wiedza obywatelska młodzieży w Polsce i na świecie – komunikat z badań międzynarodowych. Forum Oświatowe, 23(1(44), 59-69. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/214

Referencje

  1. Dolata, R., Koseła, K., Wiłkomirska, A., Zielińska, A. (2004). Młodzi obywatele: wyniki badań międzynarodowych. Warszawa: WUW.
  2. Tonery-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., Schulz, W. (2001). Citizenship and education in Twenty-eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen. Amsterdam: IEA.
  3. ICCS International report: Tables and figures. (2010). Niepublikowany raport roboczy. IEA.