Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Serafinowicz, M. (1). Wpływ kultury konsumpcyjnej na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia zjawiska na podstawie analizy reklam prasowych. Forum Oświatowe, 23(1(44), 103-120. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/217

Referencje

 1. Aronson, E. (2002). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. Bradley, H. (2008). Płeć. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 4. Buczkowski, A. (2005). Społeczne tworzenie ciała. Kraków: Universitas.
 5. Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Domański, H. (1999). Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 7. Freud, Z. (1994). Marzenia senne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Hall, S. C., Lindzey, G., Campbell, B. J. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Melosik, Z. (2002). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wolumin.
 11. Mikułowski-Pomorski, J. (2003). Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie. Kraków.
 12. Mill, J. S. (1995). Poddaństwo kobiet. W: O rządzie reprezentatywnym: poddaństwo kobiet. Kraków.
 13. McNair, B. (2004). Seks, demokratyzacja pożądania i media czyli kultura obnażania. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 14. Siemieniecki, B. (red.). (2007). Pedagogika medialna. Warszawa: PWN.
 15. Sztompka, P. (2005). Socjologia wizualna. Warszawa: PWN.
 16. Kilbourne, J. (2000). Delikatnie nas zabijając III (Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”, tłum.).