Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Duraj-Nowakowa, K., & Kaliszewska, M. (1). Piotr Błajet (red.), Ciało – Edukacja – Umysł. Forum Oświatowe, 23(1(44), 185-190. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/223

Referencje

 1. Nalaskowski, A. (2009). Jałowa pedagogicznie poprawność. Nowa Szkoła, 8, 4–8.
 2. Wilber, K. (2008). Małżeństwo rozumu z duszą: integracja
 3. nauki i religii (H. Smagacz, tłum.). Warszawa: Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza.
 4. Wilber, K. (2006). Integralna teoria wszystkiego: wizja dla biznesu, nauki i duchowości (C. Urbański, tłum.). Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 5. Błajet, P. (2006). Ciało jako kategoria pedagogiczna. Toruń: Wyd. UMK.
 6. Duraj-Nowakowa, K. (1992). Teoria systemów a pedagogika. Kraków: WN WSP.
 7. Duraj-Nowakowa, K. (1997). Modelowanie systemowe w pedagogice. Kraków: WN WSP.
 8. Duraj-Nowakowa, K. (1997). Źródła podejść do pedagogiki: zarys problem. Kielce: Wyd. ŚSW.
 9. Duraj-Nowakowa, K. (2008). Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór. Rzeszów: Wyd. UR.
 10. Duraj-Nowakowa, K. (2009). Pedagogika społeczna między integracją a dezintegracją. Rzeszów: Wyd. UR.
 11. Kaliszewska, M. (2007). Tematy systemowe zajęć: propozycje własnych rozwiązań metodycznych w edukacji zdrowotnej uczniów młodszoszkolnych. W: A. Nitecka-Walerych (red.), Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 12. Kaliszewska, M., Klasińska, B. (2008). Modernizacja dydaktyki akademickiej: perspektywa systemologiczna. W: A. Karpińska, W. Wróblewska (red.), Dylematy dydaktyki szkoły wyższej w dialogu i perspektywie. Białystok: Trans Humana.
 13. Kaliszewska, M., Klasińska, B. (2010). Rozmowa o pedagogice systemowej na podstawie wybranych lektur. W: M. Kaliszewska, B. Klasińska (red.), Szkice systemowych ujęć pedagogiki. Kielce: Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.
 14. Kaliszewska, M., Klasińska, B. (red.). (2010). Szkice systemowych ujęć pedagogiki. Kielce: Wyd. UHP JK.
 15. Przyborowska, B. (2007). Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu. Olsztyn: Wyd. WSTiE TWP.
 16. Przyborowska, B. (2006). Natura, edukacja, kultura: pedagogia źródeł. Toruń: Wyd. Nauk. UMK.
 17. Kwieciński, Z. (1996). Dziesięciościan edukacji. W: T. Jaworska, R. Leppert (red.), Wprowadzenie do pedagogiki: wybór tekstów. Kraków: Of. Wyd. „IMPULS”.
 18. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją: studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wyd. Nauk. DWSE TWP.
 19. Kwieciński, Z., Kicowska, A. (red.). (2005). Dzielność i troska: studia zadedykowane prof. Eugenii Malewskiej. Olsztyn: Wyd. UWM.
 20. Kwieciński, Z. (1989). Młodzież na wczesnej ścieżce adaptacji i emancypacji: przyczynek w aspekcie edukacji i środowiska. Warszawa.
 21. Kwieciński, Z., Jaworska-Witkowska, M. (red.). (2008). Ku integralności edukacji i humanistyki: księga jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 22. Borysenko, J. (2003). Księga życia kobiety: ciało-psychika-duchowość (S. Pikiel, tłum.). Gdańsk: GWP.
 23. Bishop, G. D. (1996). Psychologia zdrowia: zintegrowany umysł i ciało. Wrocław: Wyd. Astrum.
 24. Chomczyńska-Rubacha, M., Rubacha, K. (2007). Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej. Kraków: Of. Wyd. IMPULS.
 25. Fudali, R., Kowalski, M. (red.). (2006). Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim. Kraków: Of. Wyd. IMPULS.
 26. Głażewski, M. (2010). Dystopia: pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna. Zielona Góra: Of. Wyd. UZ.
 27. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 28. Hyży, E. (2003). Kobieta, ciało, tożsamość: teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XXI w. Kraków: Wyd. Universitas.
 29. Moscovici, S. (red.). (1998). Psychologia społeczna w relacji ja – inni (M. Cielecki, tłum.). Warszawa: WSiP.
 30. Pawłucki, A. (2002). Osoba w pedagogice ciała. Olsztyn: Wyd. WSP.
 31. Pawłucki, A. (1992). Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość: na przykładzie wychowania do wartości ciała. Gdańsk: Wyd. AWF.
 32. Popper, K. R. (1998). Wiedza a zagrożenia ciała i umysłu: w obszarze interakcji (T. Baszniak, tłum.). Warszawa: KiW.
 33. Sennet, R. (1996). Ciało i kamień (człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu) (M. Konikowska, tłum.). Gdańsk: Wyd. Marabut.
 34. Weber, G. (red.). (2004). Terapia systemowa Berta Hellingera (B. Romero, tłum.). Gdańsk: GWP
 35. Woolf, V. (2010). O chorowaniu (M. Heydel, tłum.). Wołowiec: Wyd. „Czarne”.