Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Leek, J. (1). Pokojowe rozstrzyganie konfliktów jako element kapitału społecznego. Forum Oświatowe, 23(1(44), 45-58. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/213

Referencje

 1. Aronson, E. (1995). Człowiek istota społeczna. Warszawa.
 2. Chełpa, S. (1995). Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami. Warszawa.
 3. Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa.
 4. Grycner, S. (2004). Ład społeczny a edukacja. W: L. Frąckiewicz, A. Rączszka (red.), Kapitał społeczny. Katowice.
 5. Hamer, H. (2005). Psychologia społeczna – teoria i praktyka. Warszawa.
 6. Januszek, H. (red.). (2004). Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań.
 7. Kowalczyk-Grzenkowicz, J. (2003). Rozwiązywanie konfliktu. Sztuka negocjacji i komunikacji. Warszawa.
 8. Krzymieniewska, G. (2004). Umiejętność zarządzania konfliktem jako element kapitału społecznego. W: Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań.
 9. Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków.
 10. Pilszak, M. (2000). Opór i konflikty w zespołach ludzkich. Kwartalnik Edukacyjny, 2.
 11. Sztumski, J. (2000). Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania. Częstochowa.
 12. Ury, W. L. (2006). Dochodząc do zgody. Taszów.