Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zdziarski, K. (1). Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel – uczeń. Forum Oświatowe, 23(1(44), 77-101. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/216

Referencje

 1. Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G. (2006). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.
 2. Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 3. Janowski, A. (2002). Poznawanie uczniów: zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 4. Mika, S. (1984). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
 5. Nowotniak, J. (2006). Ukryty program szkolnej rzeczywistości. Szczecin: Agencja Wydawnicza KWADRA.
 6. Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Wydawnictwo EDYTOR.
 7. Cybal-Michalska, A. (red.). (2006). Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie. Poznań: Drukarnia HAF.
 8. Dudzikowa, M. (2001). Mit o szkole jako miejsce wszechstronnego rozwoju ucznia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 9. Kroplewski, Z. (2008). Krytyczne myślenie w procesie wychowania. W: A. Rella, J. Świrko-Pilipczuk, K. Łuszczek (red.), Edukacja całościowa, źródła, doświadczenia, wartości. Szczecin: Wydawca ZAPOL.
 10. Sztompka, P. (2002). Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 11. Retter, H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk: GWP.
 12. Kowalczyk-Gnyp, M. (2006). Komunikacja dydaktyczna w edukacji instytucjonalnej. W: W. J. Maliszewski (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 13. Kroplewski, Z. (2004). Sztuka rozmawiania. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 14. Tarnowski, J. (1999). Pedagogika dialogu. W: A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
 15. Sztejnberg, A. (2006). Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 16. Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: PWN.
 17. Fromm, E. (1997). O sztuce istnienia. Warszawa: PWN.
 18. Fromm, E. (1996). O sztuce słuchania, terapeutyczne aspekty psychoanalizy. Warszawa: PWN.
 19. Gurycka, A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa: PWN.
 20. Rylke, H., Klimowicz, G. (1983). Szkoła dla ucznia: jak uczyć życia z ludźmi. Warszawa: WSiP.
 21. Palka, S. (2003). Pedagogika w stanie tworzenia: kontynuacje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 22. Fromm, E. (1996). Serce człowieka. Warszawa: PWN.
 23. Dembiński, M. (2005). Rytualne oblicze lekcji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 24. Kwiatkowska, H. (2007). Tożsamość wychowawcy. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty (t. 3). Gdańsk: GWP.
 25. Śliwerski, B. (red.). (2006). Pedagogika, podstawy o wychowaniu (t. 1). Gdańsk: GWP.
 26. Mastalski, J. (2008). Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania. Chowanna, 1(30), 132–134.
 27. Wejman, H. (2007). Biblijne oblicza ufności. Kraków: Wydawnictwo Misericordia.
 28. Savater, F. (2000). Proste pytania. Kraków: Universitas.
 29. Marynowicz-Hetka, E. (2006). Pedagogika społeczna (t. 1). Warszawa: PWN.
 30. Łobocki, M. (2002). Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 31. Majchrowski, Z., Mrowcewicz, Z., Sitkarski, K., Szwarcman, D. (2003). Człowiek – twórca kultury. Warszawa: Wydawnictwo STENTOR.
 32. Czerpaniak-Walczak, M. (2003). Współczesne dyskursy emancypacji poprzez edukację (wielka narracja w małej klasie). W: Colloquia Communia: filozofia pedagogice: pedagogika filozofii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 33. Potocki, A. (2007). Wychowanie religijne w polskich przemianach. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 34. Jędraszewski, M. (2000). Filozof i łaska wiary: rozmowa między Edytą Stein a Romanem Ingardenem. Zeszyty Karmelitańskie, 57–59.
 35. Popielski, K. (2008). Doświadczanie wartości i poczucia sensu życia w rodzinie i szkole. W: R. Wawrzyniak-
 36. Beszterda (red.), Życie szkołą. Prace dedykowane Profesor Marii Dudzikowej. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.
 37. Jan Paweł II. (1998). Fides et ratio. Poznań: Pallottinum.
 38. Fromm, E. (2000). Psychoanaliza a religia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 39. Kumaniecki, K. (red.). (1977). Słownik łacińsko-polski. Warszawa: PWN.
 40. Kramer, R. M. (2008). Paranoja zbiorowa: nieufność między grupami społecznymi. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności. Kraków: ZNAK.
 41. Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Gdy po nauce mamy wolny czas... Szczecin: Wydawnictwo PoNad.
 42. Fromm, E. (1996). Zdrowe społeczeństwo. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 43. Walczak, P. (2004). Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 44. Trujillo, A. L. (2004). La Grande Sfida, familia, dignita della persona e umanizzazione. Roma: Citta Nuova Editrice.