Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Przybyszewska, J. (1). Rodzic w roli terapeuty?. Forum Oświatowe, 23(1(44), 153-157. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/220

Referencje

  1. Borzyszkowa, H. (1998). Problemy rehabilitacji i niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Poznań.
  2. Chodkowska, M. (2009). Razem damy sobie radę: w drodze do zintegrowanego społeczeństwa. Warszawa: WSiP.
  3. Ferenz, K. (2003). Znaczenie edukacji dziecka w poglądach rodziców. W: Z. Janiszewska- Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (t. 1). Kraków: Impuls.
  4. Maciarz, A. (1993). Wspomaganie rodziny w wypełnianiu podmiotowej roli w wychowaniu i rehabilitacji dzieci. W: R. Kostecki, A. Maciarz (red.), Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Zielona Góra.
  5. Moczia, K. (2008). Rola rodziców w rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: A. Stankowski (red.), Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  6. Owieczko, K., Łangowski, I. (2003). Rodzice partnerami w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną: wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (t. 1). Kraków: Impuls.
  7. Suchcicka, E. (2006). Edukacja według rodzica. Bardziej Kochani, 2.