Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kaptur, P. (1). Idealny nauczyciel akademicki – mit czy realizm?. Forum Oświatowe, 23(1(44), 71-76. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/215

Referencje

  1. Fenstermacher, G. D., Solis, J. F. (2000). Style nauczania. Warszawa: WSiP.
  2. Emerson, R. W. (1998). ‘The American Scholar’ w The College Anthology of American Literature. Kraków: Universitas.
  3. Kruszewski, K. (red.). (2002). Sztuka nauczania: czynności nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Lewowicki, T. (1988). Proces kształcenia w szkole wyższej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Wenta, K. (1999). Jakość nowych umiejętności pedagogicznych w kształceniu nauczycieli. W: M. Ochmański (red.), Możliwości i bariery reform edukacyjnych na poziomie wyższym. Lublin: Wyd. UMCS.