Pod redakcją Michała Kruszelnickiego i Wojciecha Kruszelnickiego.

Opublikowane: gru 16, 2008

Przedmowa

7-14
20

Po humanizmie. Miraże podmiotowości (Wprowadzenie do dyskusji)

15-23 Michał Kruszelnicki
25

I cóż po... podmiocie w tak jałowym czasie?

27-38 Bogdan Banasiak
20

Podmiot (w) nowoczesności

39-50 Paweł Pieniążek
27

Inspiracje Heideggerowskie we współczesnym antyhumanizmie

51-63 Michał Kruszelnicki
29

Podmiot jako centralne pojęcie ideologii

65-76 Mateusz Janik
24

W kwestii podmiotu zbiorowego

77-86 Andrzej Staroń
38

Ocalić człowieka, czyli Nietzschego spór o podmiot

87-95 Stanisław Gromadzki
37

Problem podmiotu w filozofii intersubiektywności Jürgena Habermasa

97-122 Andrzej Maciej Kaniowski
32

Dyskursywna konstrukcja podmiotowości („puste znaczące” a pedagogika kultury)

125-139 Tomasz Szkudlarek
50

Pytanie o podmiot. Między Heideggerem i Hessenem

141-152 Andrea Folkierska
22

Epistemokracja: iluzje społeczeństwa wiedzy

153-164 Szymon Wróbel
55

Pedagogika radykalna i antynomie postmodernizmu

165-180 Wojciech Kruszelnicki
38

Podmiot w narracjach. Narracja, autobiografia, tożsamość

181-194 Mirosława Nowak-Dziemianowicz
35