Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chutorański, M. (1). Władza, podmiot, wychowanie. Forum Oświatowe, 20, 225-234. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/263

Referencje

 1. Czerepaniak-Walczak M., (1994), Podmiotowość w perspektywie pedagogiki, Szczecin–Gorzów Wlkp.: US.
 2. Foucault M., (1977), Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa: PWN.
 3. Foucault M., (2000), Filozofia, historia, polityka, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław: PWN.
 4. Foucault M., (1995), Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa: Czytelnik.
 5. Foucault M., (1998a), Nadzorować i karać, przeł. T. Komendant, Warszawa: Aletheia.
 6. Foucault M., (1998b), Trzeba bronić społeczeństwa, Wykłady w Collége de France, przeł. M. Kowalska, Warszawa: KR.
 7. Lambert Ch. C., Gilian G.: Michel Foucault, (1999), Teoria społeczna i transgresja, przeł. D. Leszczyński i L. Rasiński, Warszawa–Wrocław: PWN.
 8. Melosik Z., (2000), Pedagogika poststrukturalna: jak działać w świecie bez wielkich liter, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 9. Melosik Z., (1995), Madonna: postmodernistyczna (anty) bohaterka (Wstęp do pedagogiki kultury popularnej), [w:] T. Szkudlarek (red.), Różnica, tożsamość, edukacja: szkice z pogranicza, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 10. Okoń W., (1999), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: „Żak”.
 11. Reber A. S., (2002), Słownik psychologii, przeł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska, Warszawa: Scholar.
 12. Scruton R., (2002), Słownik myśli politycznej, przeł. T. Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka.
 13. Smolski R., Smolski M., Stadtmuller E.H., (red.), (1999), Słownik encyklopedyczny, Edukacja Obywatelska, Kraków: Wyd. Europa.
 14. Szkudlarek T., Śliwerski B., (2000), Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 15. Witkowski L., (2007), Wstęp do problemu fenomenologii czytania, [w:] tenże, Między pedagogiką, filozofią i kulturą, Warszawa: IBE.