Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wróbel, S. (1). Epistemokracja: iluzje społeczeństwa wiedzy. Forum Oświatowe, 20, 153-164. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/257

Referencje

 1. Agamben G., (2005), The State of Exception, przeł. D. Attell, Chicago: The University of Chicago Press.
 2. Agamben G., (2008), Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 3. Arendt H., (1989), Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, M. Szawiel, tom I, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 4. Bloom A., (1997), Umysł zamknięty, przeł. T. Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka.
 5. Bourdieu P., (1992), Language and Symbolic Power, przeł. G. Raymond i M. Adamson, Cambridge: Unity Press.
 6. Bourdieu P., Wacquant L., (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 7. Hardt M., Negri A., (2005), Imperium, przeł. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 8. Lyotard J-F., (1997), Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa: Aletheia.
 9. Oakeshott M., (1989), The Voice of Liberal Learning, ed. T. Fuller, New Heaven & London: Yale University Press.
 10. Platon (1997), Prawa, przeł. i oprac. M. Maykowska, wstęp T. Kozłowski, Warszawa: Wydawnictwo Alfa.
 11. Rancière J., (2008), Nienawiść do demokracji, przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 12. Rawls J., (1994), Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa: PWN.
 13. Schmitt C., (2000), Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. A. Cichocki, Kraków: Znak.