Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowak-Dziemianowicz, M. (1). Podmiot w narracjach. Narracja, autobiografia, tożsamość. Forum Oświatowe, 20, 181-194. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/259

Referencje

  1. Bokszański Z., (2005), Tożsamości zbiorowe, Warszawa: PWN.
  2. Demetrio D., (2000), Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, przeł. A. Skolimowska, Kraków: Wyd. Impuls.
  3. Demetrio D., (2005), Teoretyczny wymiar pisania o sobie, przeł. A. Skolimowska, Kraków: Wyd. Impuls.
  4. Giddens A., (2001), Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa: PWN.
  5. Giza A., (19991), Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław–Warszawa–Kraków: PWN.
  6. Nowak-Dziemianowicz M., (2005), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.
  7. Prawda M., (1989), Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (o koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), „Studia Socjologiczne”, nr 4.
  8. Schütze F., (1997), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
  9. Urbaniak-Zając D., (1997), Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu, „Edukacja”, nr 4.
  10. Urbaniak-Zając D., (2005), Pedagogiczna perspektywa w badaniach biograficzno-narracyjnych, [w:] L. Kochanowicz, R. Nahirny, R. Włodarczyk (red.), Narracja. Autobiografia. Etyka, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.