Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dybel, P. (1). Psychoanaliza Lacana i pedagogika. (Nad książką Klaudii Węc: „Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym”). Forum Oświatowe, 20, 207-212. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/261