Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kruszelnicki, W. (1). Pedagogika radykalna i antynomie postmodernizmu. Forum Oświatowe, 20, 165-180. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/258

Referencje

 1. Aronowitz S., Giroux H., (2003), Education under Siege: The Conservative, Liberal and Radical Debate over Schooling, London: Taylor & Francis.
 2. Baudrillard, (1996), Procesja symulakrów, przeł. T. Komendant, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Universitas.
 3. Bielik-Robson A., (2000), Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków: Universitas.
 4. Brameld Th., (1956), Toward a Reconstructed Philosophy of Education, New York: Holt, Rinehart and Winston.
 5. Connor S., (1997), Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary, Oxford-Cambridge: Mass Blackwell Publishers.
 6. Czerepaniak-Walczak M., (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk: GWP.
 7. Derrida J., (1997), Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B. Banasiak, Warszawa: KR.
 8. Derrida J., (2002), Różnia, przeł. J. Margański, [w:] Derrida J., Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa: KR.
 9. Ebert T., (1991), Writing in the Political: Resistance (Post)modernism, „Legal Studies Forum”, nr 15 (4).
 10. Gardner H., (1985), Frames of Mind, New York: Basic Books.
 11. Giroux H., (1988a), Postmodernism and the Discourse of Educational Criticism, „Journal of Education”, nr 170 (3).
 12. Giroux H., (1988b), Border Pedagogy in the Age of Postmodernism, „Journal of Education”, nr 170 (3).
 13. Giroux H., (1988c), Schooling and the Struggle for Public Life: Critical Pedagogy in the Modern Age, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 14. Giroux H., (2004), Cultural Studies and the Politics of Public Pedagogy: Making the Political More Pedagogical, „Paralax”, nr 10 (2).
 15. Giroux H., (2005), The Terror of Neoliberalism: Rethinking the Significance of Cultural Politics, „College Literature” nr 32 (1).
 16. Giroux H., McLaren P., (1992), Writing from the Margins: Geographies of Identity, Pedagogy and Power, „Journal of Education”, nr 174 (1).
 17. Giroux H., McLaren P., (1995), Radical Pedagogy as Cultural Politics, [w:] P. McLaren, Critical Pedagogy and Predatory Culture: Oppositional Politics in a Postmodern Era, London–New York: Routledge.
 18. Giroux H., Simon R., (1989), Popular Culture, Schooling and Everyday Life, New York: Bergin & Garvey.
 19. Giroux H., Witkowski L., (1998), Edukacja wobec wyzwania demokracji. Rozmowa z Henry A. Girouxem, [w:] L. Witkowski, Edukacja wobec sporów o ponowoczesność, Warszawa: Kodruk.
 20. Heller A., (1990), Existentialism, Alienation, Postmodernism: Cultural Movements as Vehicles of Change in the Patterns of Everyday Life, [w:] A. Milner, P. Thomson, C. Worth (red.), Postmodern Conditions, Providence: Berg Publishers Ltd.
 21. Kwieciński Z., (2007), Potrzeba alfabetyzacji krytycznej, [w:] M. Nowak, D. Kubinowski, J. Rutkowiak (red.), Edukacja – moralność – sfera publiczna, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba”.
 22. Lemke Th., (2007), Foucault, rządomyślność, krytyka, przeł. J. Maciejczyk, „Recykling Idei”, nr 9.
 23. McLaren P., (1994), Postmodernism and the Death of Politics, [w:] P. McLaren, C. Lankshear (red.), Politics of Liberation: Paths from Freire, New York–London: Routledge.
 24. McLaren P., (1995), Critical Pedagogy and Predatory Culture: Oppositional Politics in a Postmodern Era, London–New York: Routledge.
 25. Melosik Z., (1994), Współczesne amerykańskie spory edukacyjne, Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 26. Simon R., (1992), Teaching against the Grain: Texts for a Pedagogy of Possibility, New York: Bergin & Garvey.
 27. Witkowski L., (1998), Radykalne wizje podmiotu w dramacie współczesności, [w:] Witkowski L., Edukacja wobec sporów o ponowoczesność, Warszawa: Kodruk.