Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kruszelnicki, M. (1). Inspiracje Heideggerowskie we współczesnym antyhumanizmie. Forum Oświatowe, 20, 51-63. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/250

Referencje

 1. Barrett M. (19911), The Politics of Truth: From Marx to Foucault, Oxford: Oxford University Press.
 2. Derrida J. (2002), Tympanum, [w:] Derrida J., Marginesy filozofii, przeł. A.Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa: KR.
 3. Ferry L., Renaut A. (1990), French Philosophy of the Sixties: An Essay On Antihumanism, Amherst: University of Massachusetts Press.
 4. Foucault M. (1985), Powrót do moralności. Ostatni wywiad z Michelem Foucaultem (1926–1984), przeł. E. Radziwiłłowa, „Literatura na Świecie” nr 10.
 5. Heidegger M. (1997), Czas światoobrazu, przeł. K. Wolicki, [w:] Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybór, opracowanie i wstęp K. Michalski, Warszawa: Czytelnik.
 6. Heidegger M. (1995b), Czym jest metafizyka? Wprowadzenie, przeł. K. Wolicki, [w:] Heidegger M., Znaki drogi, tłumacze różni, Warszawa: Aletheia.
 7. Heidegger M. (1995a), List o humanizmie, przeł. J. Tischner, [w:] Heidegger M., Znaki drogi, tłumacze różni, Warszawa: Aletheia.
 8. Heidegger M. (1999), Nietzsche, t. 2, przeł. i oprac. C. Wodziński i inni, Warszawa: PWN.
 9. Heidegger M. (2002a), Przezwyciężenie metafizyki, [w:] Heidegger M., Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński.
 10. Heidegger M. (2002b), Pytanie o technikę, [w:] Heidegger M., Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Kraków: Wyd. Baran i Suszczyński.
 11. Hodge J. (1995), Heidegger and Ethics, London/New York: Routlege.
 12. Kwaśnica R. (1992), O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej i pedagogów z marginesu, [w:] J. Rutkowiak (red.), Pytanie, Dialog, Wychowanie, Warszawa: PWN.
 13. Lacoue-Labarthe P. (1990), Heidegger, Art, and Politics. The Fiction of the Political, trans. Ch. Turner, Oxford: Blackwell.
 14. Lévinas E. (1997), De la phénoménologie à l’éthique (Entretien), [w:] „Esprit”, juillet. Markowski M. P. (1997), Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków, Universitas.
 15. Ricoeur P. (1985), Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, opracowanie i wprowadzenie S. Cichowicz, tłumacze różni, Warszawa: PAX.
 16. Vattimo G. (2006), Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, wstęp A. Zawadzki, Kraków: Universitas.