Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Janik, M. (1). Podmiot jako centralne pojęcie ideologii. Forum Oświatowe, 20, 65-76. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/251

Referencje

  1. Althusser L., Ideologie i ideologiczne aparaty państwa, przeł. A. Staroń, [w:] Recykling Idei, http://www.recykling.uni.wroc.pl/index.php?section=5&article=188.
  2. Althusser L., (1976), Essays in Self-Criticism, przeł. G. Lock, London: NLB.
  3. Balibar É., (2007), Trwoga mas, przeł. A. Staroń, Warszawa: Dialog.
  4. Bourdieu P., Wacquant L., (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Warszawa: Oficyna Naukowa.
  5. Montag W., (1995), Soul is the Prison of the Body, „Yale French Studies”, nr 88.
  6. Spinoza B., (2000), Traktaty, przeł. I. Halpern-Myślicki, Kęty: Antyk.
  7. Žižek S., (2000), Class Struggle or Postmodernism?, [w:] E. Laclau, S. Žižek, J. Butler, Contingency, Hegemony, Universality, London–New York: Verso.
  8. Žižek S., (2001), Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator i P. Dybel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.