Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Staroń, A. (1). W kwestii podmiotu zbiorowego. Forum Oświatowe, 20, 77-86. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/252

Referencje

 1. Balibar É., Wallerstein I., (1997) Race, nation, classe. Les identities ambiguës, Paris: La Découverte.
 2. Balibar É., (1995), The Infinite Contradiction [w:] „Yale French Studies”, vol. 88, „Depositions”.
 3. Balibar É., (2002), Droit de cité, Paris: PUF.
 4. Balibar É., (2005), Spinoza et la politique, Paris: PUF.
 5. Balibar É., (2007), Trwoga mas, przeł. A. Staroń, Warszawa: Wyd. Akademickie Dialog.
 6. Balibar É., (2007), Filozofia Marksa, przeł. A. Staroń, Warszawa: KiP.
 7. Gramsci A., (1961), Pisma wybrane, t. 1, przeł. B. Sieroszewska, Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.
 8. Hegel G.F.W., (2002), Fenomenologia ducha, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa: Aletheia.
 9. Karsenti B., (1997), La crainte des masses. Pour une cartographie politique, „Futur Antérieur”, nr 39–40.
 10. Kruszelnicki M., (2008), Indywidualizm, sceptycyzm i pluralizm (po)nowoczesny, [w:] M. Jaworska-Witkowska (red.), Jaka kultura? Jaki dyskurs?, Szczecin: Pedagogium.
 11. Le Cour Grandmaison O., (2002), Haine(s). Philosophie et politique, Paris: PUF.
 12. Negri T., (2002), Pour une definition ontologique de la multitude, „Multitudes”, nr 9.
 13. Okopień K., (1997), Podmiot czyli podrzutek, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.
 14. Perkowska H., (2003), Postmodernizm a metafizyka, Warszawa: Scholar.
 15. Rancière J., (1995), La Mésentente, Paris: Galilée.
 16. Spinoza B., (2002), Traktaty, przeł. I. Halpern-Myślicki, Kęty: Antyk.