Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bogusławski, M. M. (1). Podmiot u Sarte’a i Canguilhema. Notatki. Forum Oświatowe, 20, 213-223. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/262

Referencje

 1. Adamski D. (2005), Od tłumacza, [w:] M. Kowalska (red.), Sartre, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” nr 4 (56).
 2. Badiou A., (1993), Y a-t-il une théorie du sujet chez Georges Canguilhem?, [w:] Georges Canguilhem, philosophe, historien des sciences (collectif), Paris: Albin Michel.
 3. Bogusławski M. (2005), Egzystencjalizm Sartre’a a tomizm egzystencjalny, [w:] M. Kowalska (red.), Sartre, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” nr 4 (56).
 4. Canguilhem G. (2000), Normalne i patologiczne, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk: słowo_obraz terytoria.
 5. Foucault M. (2000), Życie: doświadczenie i nauka, [w:]
 6. Foucault M. , Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław: PWN.
 7. Habermas J. (2000), Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków: Universitas.
 8. Kowalska M. (2005), Demokracja w kole krytyki, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 9. Pieniążek P. (2000), Posłowie tłumacza, [w:] G. Canguilhem, Normalne i patologiczne, wyd. cyt.
 10. Sartre J.-P. (1983), Cahiers pour une morale, Paris: Gallimard.
 11. Sartre J.-P. (2005), Zeszyty o moralności (fragmenty), przeł. D. Adamski, [w:] M. Kowalska (red.), Sartre, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” nr 4 (56).
 12. Tuzowa T. (2005), Sartre: „Bycie jest tym, na co się ważymy”, przeł. E. Matuszczyk, [w:] M. Kowalska (red.), Sartre, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” nr 4 (56).