Pod redakcją Hany Cervinkovej, Marii Mendel, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz i Tomasza Szkudlarka.

Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją nr 203549/E-680/S/2013 z dnia 27 lutego 2013, przyznanych jako dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 roku.

Opublikowane: gru 30, 2013

Od redakcji

9
134

Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne

13-34 Maria Mendel, Tomasz Szkudlarek
421

Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania

35-60 Mirosława Nowak-Dziemianowicz
381