Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia długofalowy (trwający piętnaście lat) projekt dotyczący matematyki krytycznej przeprowadzony metodą badań w działaniu. Dotyczy on uczniów (w wieku od 11 do 19 lat) szkół publicznych w dużym amerykańskim mieście, którzy uczyli się matematyki używając jej jednocześnie w celu zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Główne pytania badawcze brzmiały: W jaki sposób można uczyć krytycznej matematyki? oraz Czego uczą się uczniowie? Podbudową teoretyczną projektu były koncepcje Paulo Freire’go, epistemologia oraz teoria zmiany politycznej. Projekt został przeprowadzony w dwóch szkołach w dzielnicach zamieszkanych przez latynoamerykańskie i afro-amerykańskie społeczności robotnicze o niskich dochodach. Uczniowie byli aktywnymi współbadaczami uczestniczącymi w każdym aspekcie projektu i wnoszącymi weń swój wkład na każdym jego etapie.

Słowa kluczowe

action research critical pedagogy education mathematics badania w działaniu edukacja matematyka pedagogika krytyczna

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Eric Gutstein - University of Illinois at Chicago

Professor of Curriculum and Instruction.
Jak cytować
Gutstein, E. (2013). Krytyczne badania w działaniu z młodzieżą miejską: badanie rzeczywistości społecznej przez matematykę. Forum Oświatowe, 25(3(50), 117–126. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/136

Referencje

 1. Anderson, J. (1988). The education of Blacks in the south, 1860-1935. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
 2. Anderson, G. L., Herr, K., & Nihlen, A. S. (1994). Studying your own school: An educator’s guide to qualitative practitioner research. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 3. Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge, and action research. London: Falmer Press.
 4. Frankenstein, M. (1987). Critical mathematics education: An application of Paulo Freire’s epistemology. In I. Shor (Ed.), Freire for the classroom: A sourcebook for liberatory teaching (pp. 180-–210). Portsmouth, NH: Boyton/Cook.
 5. Freire, P. (1970/1998). Pedagogy of the oppressed (M. B. Ramos, Trans.). New York, NY: Continuum.
 6. Freire, P. (1994). Pedagogy of hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed (R. R. Barr, Trans.). New York, NY: Continuum.
 7. Freire, P. & Macedo, D. (1987). Literacy: Reading the word and the world. Westport, CN: Bergin & Garvey.
 8. Gutstein, E. (2003). Teaching and learning mathematics for social justice in an urban, Latino school. Journal for Research in Mathematics Education, 34, 37-73.
 9. Gutstein, E. (2012). Mathematics as a weapon in the struggle. In B. Greer & O. Skovsmose (Eds.), Opening the cage: Critique and politics of mathematics education (pp. 23–48). New York, NY: Sense Publishers.
 10. Gutstein, E. (2013). Whose community is this? Mathematics of neighborhood displacement. Rethinking Schools, 27(3), 11–17.
 11. Oxfam. (2003, August). Dumping without borders: How US agriculture policies are destroying the livelihoods of Mexican corn farmers. Oxfam Briefing Paper. Oxford: Author.
 12. Skovsmose, O. (1994). Towards a philosophy of critical mathematical education. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
 13. Skovsmose, O. (2004). Critical mathematics education for the future. Aalborg: Aalborg University, Department of Education and Learning.