Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia długofalowy (trwający piętnaście lat) projekt dotyczący matematyki krytycznej przeprowadzony metodą badań w działaniu. Dotyczy on uczniów (w wieku od 11 do 19 lat) szkół publicznych w dużym amerykańskim mieście, którzy uczyli się matematyki używając jej jednocześnie w celu zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Główne pytania badawcze brzmiały: W jaki sposób można uczyć krytycznej matematyki? oraz Czego uczą się uczniowie? Podbudową teoretyczną projektu były koncepcje Paulo Freire’go, epistemologia oraz teoria zmiany politycznej. Projekt został przeprowadzony w dwóch szkołach w dzielnicach zamieszkanych przez latynoamerykańskie i afro-amerykańskie społeczności robotnicze o niskich dochodach. Uczniowie byli aktywnymi współbadaczami uczestniczącymi w każdym aspekcie projektu i wnoszącymi weń swój wkład na każdym jego etapie.

Słowa kluczowe

badania w działaniu edukacja matematyka pedagogika krytyczna

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Eric Gutstein, University of Illinois at Chicago

Professor of Curriculum and Instruction.

Referencje

 1. Anderson, J. (1988). The education of Blacks in the south, 1860-1935. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
 2. Anderson, G. L., Herr, K., & Nihlen, A. S. (1994). Studying your own school: An educator’s guide to qualitative practitioner research. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 3. Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge, and action research. London: Falmer Press.
 4. Frankenstein, M. (1987). Critical mathematics education: An application of Paulo Freire’s epistemology. In I. Shor (Ed.), Freire for the classroom: A sourcebook for liberatory teaching (pp. 180-–210). Portsmouth, NH: Boyton/Cook.
 5. Freire, P. (1970/1998). Pedagogy of the oppressed (M. B. Ramos, Trans.). New York, NY: Continuum.
 6. Freire, P. (1994). Pedagogy of hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed (R. R. Barr, Trans.). New York, NY: Continuum.
 7. Freire, P. & Macedo, D. (1987). Literacy: Reading the word and the world. Westport, CN: Bergin & Garvey.
 8. Gutstein, E. (2003). Teaching and learning mathematics for social justice in an urban, Latino school. Journal for Research in Mathematics Education, 34, 37-73.
 9. Gutstein, E. (2012). Mathematics as a weapon in the struggle. In B. Greer & O. Skovsmose (Eds.), Opening the cage: Critique and politics of mathematics education (pp. 23–48). New York, NY: Sense Publishers.
 10. Gutstein, E. (2013). Whose community is this? Mathematics of neighborhood displacement. Rethinking Schools, 27(3), 11–17.
 11. Oxfam. (2003, August). Dumping without borders: How US agriculture policies are destroying the livelihoods of Mexican corn farmers. Oxfam Briefing Paper. Oxford: Author.
 12. Skovsmose, O. (1994). Towards a philosophy of critical mathematical education. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
 13. Skovsmose, O. (2004). Critical mathematics education for the future. Aalborg: Aalborg University, Department of Education and Learning.