Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule autorka opisuje konkretne mechanizmy neoliberalizacji edukacji przedszkolnej w Polsce na przykładzie etnograficznej analizy przedstawienia teatralnego - punktu kulminacyjnego wrocławskiego projektu edukacyjnego „Przedsiębiorczy Przedszkolak”. Dowodzi, jak neoliberalna ideologia w oparciu o strategię marketingu niszowego uwzględnia specyfikę grup konsumenckich kierując doń ściśle wyspecjalizowane marketingowe przekazy i jak pod ukryciem bajki - podsuwa dzieciom pożądane wzorce zachowań.

Słowa kluczowe

bajka edukacja przedszkolna marketing niszowy neoliberalizacja przedsiębiorczość Wrocław entrepreneurship fairy-tale neoliberalization niche marketing pre-school education Wrocław

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dzikiewicz-Gazda, U. (2013). Bajkowy marketing niszowy. Neoliberalne zawłaszczenie edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, 25(3(50), 79–91. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/162

Referencje

 1. Bauman, Z. (2012). O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 2. Brun, B. (1995). Język symboli w baśniach. W: B. Brun, E. W. Pedersen, M. Runberg (red.), Symbole duszy. Warszawa: Wydawnictwo Psychologia Medyczna, Jacek Santorski & CO.
 3. Červinková, H. (2013). Przywracając pamięć miastu: z antropologiczno-pedagogicznych badań w działaniu. W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu (s. 205–227). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Dunaj, B. (2001). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 5. Dunn, E. (2008). Prywatyzując Polskę: o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 6. Dzikiewicz-Gazda, U. (2012). Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, 2(47), 167–174. Pobrane z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/19
 7. Iwanowska, J., Kondracka-Szala, M., Stawowczyk-Płaza, A., Szymczuk, M. (2010). Przedsiębiorczy Przedszkolak: konspekty zajęć. Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wydział Edukacji. Pobrane 31 października 2012, z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Akademia_Przedszkola/Przedsiebiorczy_przedszkolak_-_konspekty.pdf
 8. Krzyżanowski, J. (2005). Bajki wam niosę, posłuchajcie dzieci. W: E. Konieczna, Baśń w literaturze i filmie. Kraków: Universitas.
 9. Lipman, P. (2010). Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu. W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 10. Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 11. Rudnicki, P. (2012). Edukacja w warunkach polskiego neoliberalizmu – refleksje okołopedagogiczne. W: P. Żuk (red.), Wiedza – Ideologia – Władza. O społecznej funkcji uniwersytetu i społeczeństwie i rynkowym. Warszawa: Scholar.