Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

edukacja opór kryzys

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rudnicki, P. (2013). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana”. Wrocław 16-17 kwietnia 2013 r. Forum Oświatowe, 25(3(50), 175–177. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/165