Treść głównego artykułu

Abstrakt

W swych rozważaniach nad globalnym kryzysem edukacji, autor koncentruje się nad coraz ściślejszym splotem między edukacją a ekonomią i polityką, skupiając się przy tym na często pomijanym wymiarze światowego kryzysu edukacyjnego, a mianowicie na braku uznania edukacji za cel znaczący sam w sobie. Ilustrując swoje przemyślenia trzema przykładami z USA, Izraela i Polski, autor naświetla obecny kryzys jako ogólny atak na życie intelektualne oraz ukazuje jego rolę w życiu jednostek i społeczeństwa.

Słowa kluczowe

crisis education globalization Israel Poland politics universities U.S.A. edukacja globalizacja Izrael kryzys polityka Polska uniwersytety USA

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Goldfarb, J. (2013). Kryzysy w edukacji. Refleksja nad splotem edukacji z ekonomią i polityką. Forum Oświatowe, 25(3(50), 153–161(en); 163. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/164

Referencje

  1. Chmielewski, A. (2013, August). Academies of Hatred. Deliberately Considered. Retrieved November 29, 2013, from http://www.deliberatelyconsidered. com/2013/08/academies-of-hatred-part-12
  2. de Tocqueville, A. (2002). Democracy in America. Chicago, IL: University of Chicago Press.
  3. Fuller, T. (Ed.). (1990). The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education. New Haven, CT: Yale University Press.
  4. Goldfarb, J. (1983). On Cultural Freedom. An Exploration of Public Life in Poland and America. Chicago, IL: University of Chicago Press.
  5. Goldfarb, J. (2007). The Politics of Small Things: The Power of the Powerless in Dark Times. Chicago, IL: Chicago University Press.