Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

edukacja szkoła demokratyzacja uspołecznienie

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Sebastian Taboł, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Doktor nauk humanistycnzych (2011) w zakresie filozofii (Uniwersytet Ostrawski) i pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autor dwóch monografii: Istota czytania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005 oraz Aspekt socjokulturowo-lingwistycznym w glottodydaktyce języka polskiego, Wydawnictwo PWSZ, Racibórz 2012. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Filzooficznej im. B. Trentowskiego oraz CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY (Praga). w 1997 i 1998 otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Oposlkiego.
Jak cytować
Taboł, S. (2013). Recenzja książki Bogusława Śliwerskiego, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls, 2013, ss. 348. Forum Oświatowe, 25(3(50), 193-197. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/106

Referencje

  1. Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls.