Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych stanowisk reprezentowanych przez pięć europejskich uniwersytetów, które poszukują najlepszych rozwiązań dla powołania studiów doktoranckich dla nauczycieli. Debata nad potrzebą rozwiązań adekwatnych do obecnego stanu wiedzy jak i potrzeba „formowania” specyficznych dla profesji nauczycielskiej umiejętności (kompetencji), które wpisują się w program lifelong learning w świecie dynamicznych zmian społecznych i coraz to nowych osiągnięć w obszarze nauki, zachęca do stawiania pytań o jakość i istotę edukacji nauczycieli. Artykuł nawiązuje również do źródeł powołania międzynarodowego projektu EDiTE (Eureopean Doctorate in Teacher Education), którego celem jest wypracowanie programu studiów doktoranckich dla nauczycieli promującego w znacznej mierze kompetencje badawcze (research-based teacher education). W świetle tych działań wskazane zostaną przykłady realizowane na uniwersytetach europejskich. W ostatniej części tekstu opisane będą wybrane wyniki badań z przeprowadzonego 2013 r. procesu konsultacji na temat potrzeb w kształceniu nauczycieli w Europie. Jednym z ważniejszych celów nie jest wypracowanie standardu nauczyciela uniwersalnego, ale raczej odpowiedź na pytanie, co w świecie dynamicznych zmian czyni nauczyciela Europejczykiem?

Słowa kluczowe

doctorate in teacher education researched-based teacher education teachers’ professional development kompetencje badawcze nauczycieli nauczycielskie studia doktoranckie profesjonalny rozwój nauczycieli

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Rozalia Małgorzata Ligus - Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych

Zainteresowania badawcze: biograficzne, refleksyjne uczenie się i nauczanie, rozwój profesjonalny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, szkoła w społeczności lokalnej, edukacja wobec migracji i wielokulturowości, inkluzja w edukacji. Jest autorką książki Biograficzna tożsamość nauczycieli (2009) oraz wielu artykułów z zakresu socjologii edukacji i pedeutologii wydanych w języku polskim i angielskim. Współrealizatorka międzynarodowych projektów, m.in.: Early language learning: meeting multicultural and multilingual Europe through national stories Comenius 2.1. (2003-6); PRILHE (Promoting Critical Autonomous Reflective Learning in HE Socrtaes (2004-6); EDiTE (European Doctorate in Teacher Education) LLL Erasmus Multilateral Project (2012-2014). Od 2006 r. współkoordynatorka międzynarodowych zespołów badawczych w ramach ESREA (Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Edukacją Dorosłych): Between Global and Local: Adult learning and Development oraz Migration, Ethnicity, Racism and Xenophobia.
Jak cytować
Ligus, R. M. (2013). Europejskie inicjatywy doskonalenia kompetencji badawczych nauczycieli. Doświadczenie z realizacji projektu EDiTE. Forum Oświatowe, 25(3(50), 137–149. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/157

Referencje

 1. Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10–20. doi: 10.1016/j.tate.2010.08.007
 2. Carr, W. (2010). Filozofia, metodologia i badania w działaniu. In H. Červinková & B. D. Gołębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 29–44). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 3. Červinková, H. & Gołębniak, B. D. (Eds.). (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 4. Elliott, J. (1991). Action Reserach for Educational Change. Philadelphia, PA: Open University Press.
 5. Elliott, J. (2004). Używając badań do ulepszenia praktyki… In H. Červinková & B. D. Gołębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 155–182). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 6. Gassner, O. (2009). ENTEP and European Teacher Education: policy issues since 2000. In O. Gassner, L. Kerger & M. Schratz (Eds.), ENTEP the first ten years after Bologna (pp. 13–42). Bucharest: Editura Universistatu din Bucaresti.
 7. Gassner, O., Kerger, L. & Schratz, M. (Eds.). (2009). ENTEP the first ten years after Bologna. Bucharest: Editura Universistatu din Bucaresti.
 8. Gołębniak, D., Ligus, R. & Sekułowicz, M. (2013). Teacher competencies: Meanings, dimensions, categories in Polish TE. Retrieved from http://www.edite.eu/files/poland_uls_competences.pdf
 9. Iucu, R. (2009). Ten years after Bologna: on the way towards a European Teacher education area. In O. Gassner, L. Kerger & M. Schratz (Eds.), ENTEP the first ten years after Bologna (pp. 53–96). Bucharest: Editura Universistatu din Bucaresti.
 10. Iucu, R. (2013). State of the Art of Research in Teacher Education. Retrieved from http://www.edite.eu/knowledge_portal/State_of_the_art
 11. Lewin, K. (1946/2009). Badania w działaniu i problemy mniejszości. In H. Červinková & B. D. Gołębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 5–18). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 12. Østern, A., Smith, K., Ryghaug, T., Krüger, T. & Postholm, M. B. (Eds.). (2013). Teacher education research between national identity and global trends. Trondheim: Akademika Publishing.
 13. Ponte, J. P. (2013). Researching with/as practitioners in doctoral programs. Retrieved from http://www.edite.eu/files/JPP-Researching_with_practitioners_F.pdf
 14. Reason, P. & Torbert, W. R. (2010). Zwrot działaniowy: Ku transformacyjnej nauce społecznej. In H. Červinková & B. D. Gołębniak (Eds.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. 117–152). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 15. Schratz, M. (2009). What is a ‘European teacher’? In: O. Gassner, L. Kerger & M. Schratz (Eds.), ENTEP the first ten years after Bologna (pp. 97–102). Bucharest: Editura Universistatu din Bucaresti.
 16. Tinoca, L., Ponte, J. P., Galvão, C., Curado, A. P. (2013). Key Issues in Teacher Education. Retrieved from http://www.edite.eu/files/Key_issues_in_teacher_education.pdf
 17. Vertovec, S. & Weseendorf, S. (Eds.). (2010). The multiculturalism backlash. New York, NY: Routlege.